Megjelenés dátuma: 2022.04.01.

Lakóközösségek biztosítása

A Groupama Biztosítónál minden igényre gondoltunk. Alapbiztosításunkhoz a kiegészítő biztosítások széles köre választható, hogy nálunk mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb konstrukciót.

Társasházközösségek, Lakásszövetkezetek Biztosítása

A Groupama Biztosító, mint a lakásbiztosítási piac egyik meghatározó szereplője, több mint két évtizedes lakás- és társasházbiztosítási értékesítési tapasztalata alapján, továbbá a társasházak és a lakásszövetkezetek igényeit a legmesszebbmenőkig figyelembe véve fejlesztette ki korszerű biztosítási termékét, a Groupama Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek Biztosítását. Az alapbiztosítás mellé a kiegészítő biztosítások széles köréből választva egyedi igényeknek megfelelő biztosítási védelem alakítható ki a társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakó- és melléképületekre, a lakóépületekben lévő lakásokra, tárolókra, közös használatú helyiségekre egyaránt, valamint a közös tulajdonban lévő ingóságokra, készpénzre. A Groupama Biztosító lehetővé tette, hogy a társaságunkkal kötött társasházbiztosítási szerződés mellett az albetétekre vonatkozó Groupama Lakásbiztosítás "munkanélküliség, hosszan tartó betegállomány idejére vonatkozó fedezete" - a társasházbiztosítás szerződőjének nyilatkozata alapján - külön díj nélkül kiterjeszthető legyen a közös költség fizetésének átvállalására.

 

Mit tartalmaz a Társasházközösségek, Lakásszövetkezetek Biztosítása?

- Lakóépület biztosítása, amely az alábbi két esetre köthető meg:

 • a lakóépületben lévő összes albetétre és a közös tulajdonban lévő épületszerkezetekre, közös használatú helyiségekre, vagy
 • kizárólag a közös tulajdonban lévő épületszerkezetekre, közös használatú helyiségekre.

- Ingóságok biztosítása, mely a társasházi vagy a lakásszövetkezeti közös tulajdont képező különböző vagyoncsoportokra – műszaki berendezések, gépek, szerszámok, különféle anyagok, iroda berendezési tárgyak, számítógépek, valamint közös tulajdonban lévő sporteszközök –, illetve készpénzre vonatkozik.

 

Ki kötheti meg a Groupama Társasházközösségek, Lakásszövetkezetek Biztosítást?

A biztosítást megkötheti a vagyontárgyak megóvásában érdekelt bármelyik Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott:

 • társasházközösség;
 • társasházakat kezelő vállalkozás, illetve vállalkozó, közös képviselet;
 • lakásszövetkezet.

 

Milyen tartamra köthető meg a biztosítás?

A biztosítás határozott vagy határozatlan tartamra köthető meg.

 

Milyen módon, milyen gyakorisággal fizethető a biztosítási díj?

A biztosítási díj igény szerint fizethető éves, féléves, negyedéves vagy havi gyakorisággal. A díjfizetés módja is megválasztható, az lehet átutalás folyószámláról, csoportos beszedési megbízás vagy akár készpénz-átutalási megbízás, csekk is.

Biztosítható események

Alapbiztosítás

Tűz- és kiegészítő kockázatok alapbiztosítás keretében megtérítjük az alábbiakban felsorolt események miatt bekövetkezett károsodások helyreállítási költségeit:

 • Tűz
 • Villámcsapás elsődleges és másodlagos hatása
 • Robbanás, robbantás
 • Vihar
 • Felhőszakadás által
  • a vagyontárgyakban,
  • a termőtalajban, növényzetben okozott kár
 • Tetőbeázás, panel és/vagy blokk hézag beázás
 • Földrengés
 • Árvíz
 • Jégverés
 • Hónyomás
 • Szikla, kő – és földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg beomlása
 • Személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása és ezen események miatti tűz vagy robbanás
 • Járművek ütközése
 • Idegen tárgyak rádőlése
 • Füst és hő okozta károk
Kiegészítő biztosítások
 • A kiegészítő biztosításokkal egyedi igényekhez igazodó, széles körű biztosítási védelem teremthető. Ismerje meg számos kiegészítőnket a "Kiegészítő biztosítások" fülre kattintva.

Kiegészítő biztosítások

A kiegészítő biztosításokkal egyedi igényekhez igazodó, széles körű biztosítási védelem teremthető.

 

 • Vezetéktörés miatti károk biztosítása
   
 • Üvegtörés biztosítás: Az üvegbiztosítás kiterjeszthető a különleges üvegek pl. homokfúvott, savmaratott, ólombetétes üvegek, színes katedrálüvegek, ón-, ólom- és rézfoglalatokban lévő üvegek, a kopolit üvegek, a felülvilágítók és kupolák üvegezésének, a napenergia berendezések üvegezésének töréskáraira is.
   
 • Betöréses lopás-, vandalizmus és rabláskárok biztosítása: A kockázatvállalás feltétele a minimális mechanikai védelem káridőpontban történő megvalósulása.
   
 • Épülettulajdonosi felelősségbiztosítás: E kiegészítő biztosítás külön díj fizetése nélkül jogvédelmi szolgáltatást is nyújt a biztosítottak számára.
   
 • Épület és épülettartozékok rongálási kárainak biztosítása
   
  • Nyílászárók rongálása, valamint lakások bejárati ajtajainak zárcseréje, zárjavítása
    
  • Graffiti rongálási kárai
    
  • A társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő telek határain belül lévő, gépjármű közlekedésre használt területeket elzáró sorompókban, kapukban vandalizmussal okozott rongálási károk
    
  • Postaládák, szemétgyűjtő edények (kukák) rongálási kárai
    
  • Különféle kártevő állatok által a biztosított lakóépület hőszigetelésében okozott rongálási károk
    
 • Kaputelefonok rongálási kárainak biztosítása
   
 • Személyfelvonó rongálási kárainak biztosítása
   
 • Épülettartozékok lopáskárainak biztosítása
   
 • Felújítási munkák során keletkező károk biztosítása
   
 • Géptörés biztosítás: A társasházi, lakásszövetkezeti piacon elsőként vezettük be, hogy a személyfelvonókon kívül az egyéb épületgépészeti berendezések géptöréskárait is megtérítjük.
   
 • A biztosított lakóépület rejtett hibáinak biztosítása: Az újdonságnak számító szolgáltatás keretében a biztosító megtéríti az új építésű – legfeljebb 5 éve készült – lakóépületek rejtett hibáiból származó károk helyreállítási költségeit. Az összes lakásra vonatkozó biztosítás esetén a lakásokon belüli rejtett épülethibával összefüggő meghibásodásokra is kiterjed a biztosítás.
   
 • A biztosított garázsokban tárolt személygépjárművek biztosítása
   
 • Társasházi közös képviselők és társasházkezelők felelősségbiztosítása
   
 • Lakásszövetkezetek felelősségbiztosítása: A Groupama Biztosító ezen kiegészítő biztosítással a lakásszövetkezetek számára is lehetőséget kínál arra, hogy a lakásszövetkezet által – lakásszövetkezet és a biztosított lakásszövetkezeti tagság tulajdonában lévő lakóépületekkel, lakásokkal, különböző műszaki berendezésekkel, műszaki felszerelésekkel kapcsolatos fenntartási, kezelési kötelezettsége teljesítése során – a lakásszövetkezetnek és/vagy a lakásszövetkezeti tagoknak okozott vagyoni károk (beleértve a személyi sérülésből eredő vagyoni károkat is) megtérítését társaságunk a biztosított lakásszövetkezet helyett átvállalja.
   
 • „Garancia-24” gyorsszerviz-szolgáltatás: A „Garancia- 24” gyorsszerviz-szolgáltatás a nap 24 órájában, az év minden napján, az ország bármely pontjáról hívható.
   
 • A biztosított lakástulajdonosok és a lakásban lakó személyek balesetbiztosítása: A társasházközösségek, lakásszövetkezetek a biztosított lakóépület lakástulajdonosai és a lakásba állandó lakcímmel bejelentett személyek részére a Föld országaira kiterjedő balesetbiztosítást köthetnek. Fontos tudni, hogy a különböző módon kötött balesetbiztosítások szolgáltatásai összevonhatók.
   

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.