Megjelenés dátuma: 2020.04.29.

Instant Utasbiztosítási Bérlet

Utasbiztosításunkkal nyugodtan indulhat útra, ha bajba kerülne külföldön, nemcsak anyagi támogatásra, de az asszisztencia szolgálat segítségére is számíthat.

Instant Utasbiztosítási Bérlet

Az Instant Utasbiztosítási Bérlet egy rugalmasan felhasználható utasbiztosítási forma.

Előnye, hogy az érvényességi időn belül, ami egy év, a Bérletének napjai bármikor felhasználhatók. Lehetőség van ugyanarra az utazásra több Biztosított regisztrálására, vagy különböző időpontokban történő utazásokra egymástól eltérő Biztosítottak megnevezésére. Korlát kizárólag a bérlet érvényességi ideje, bérletből felhasználható utasnapok száma. Amennyiben az adott utazásra már nem áll rendelkezésre elegendő utasnap, újabb Instant Bérlet köthető, és annak utasnapjai az előző bérletből még meglévő utasnapokkal kombinálva felhasználhatóak

Az Instant Utasbiztosítási Bérlet egyszerűen, online is megköthető. Díjszámításhoz, online biztosításkötéshez, kérjük, kattintson ide.

A Biztosítottakat minden utazás előtt regisztrálni kell, amelyet egyszerűen, online a www.GroupamaDirekt.hu oldalunkon kell elvégezni az „Instant utasbiztosítási bérlet napjainak felhasználása” menüpontban. Regisztráláshoz, kérjük, kattintson ide.

Kiemelkedő előnyök

 • Szolgáltatásainkból két csomagot állítottunk össze, melyből ügyfeleink kiválaszthatják a számukra leginkább megfelelőt. Az Instant Utasbiztosítási Bérlet Prémium és Komfort típusú csomagját egy éves érvényességi időn belül felhasználható 14 vagy 28 napra kínáljuk.

 • Az Instant Utasbiztosítási Bérletet bárki megkötheti életkorra való tekintet nélkül.

 • Biztosításaink Hobby és extrém sporttevékenységekre is kiterjeszthetőek. Búvárkodás során bekövetkező baleseteknél hiperbár kamrai kezelésre is kiterjed szolgáltatásunk.

 • Szolgáltatásunkkal fedezetet vállalunk terrorizmus vétlen áldozatainak sürgősségi ellátására is, amennyiben a célország nem szerepel a Külügyminisztérium honlapján a kiutazás szempontjából nem javasolt országok között.
Teljes körű tájékoztatás
Honlapunk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, ismerje meg a vonatkozó, részletes biztosítási feltételeket, melyek letölthetőek oldalunkról is.

Díjak és kedvezmények

 
 

Díjak GB 684

 

 

Prémium típus

Komfort típus

Bérlet 28 napos 22 400 Ft 13 100 Ft
Bérlet 14 napos 11 500 Ft 6 700 Ft
 

 

Kedvezmények

 • A biztosítási fedezet a biztosítottal együttutazó maximum 3 fő, az érvényesítéskor megnevezett gyermekre a gyermek 3 éves koráig díjmentesen kiterjed a nagykorú biztosított biztosítási összegének terhére,
 • A nagykorú biztosítottal együttutazó, az érvényesítéskor megnevezett 3- 14 év közötti gyermekre a külföldön töltött napok felét vonjuk le felfelé kerekítve (pl. 5 nap utazásra 3 nap kerül levonásra a bérletből)

Pótdíjak

 • 65. életévét betöltött személy részére dupla napok kerülnek levonásra
 • Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területére történő utazásokhoz a biztosítás dupla napok felhasználásával érvényesíthető.
 • Az alábbiakban felsorolt, hobby szinten, a sportágra vonatkozó, az adott helyszínre érvényes előírások betartásával űzött sporttevékenységekre dupla napok felhasználásával érvényesíthető a bérlet:
  amatőr könnyűbúvárkodás 40 m mélységig, parasailing, windsurf, kitesurf, jetski, vizisí, vadvizi evezés, tengeri kajakozás, vitorlázás, quad, BMX, mountain bike, hórafting, vadászat, lovaglás, canyoning, hydrospeed, sziklamászás, hegymászás, falmászás, barlangászat, trekking, via ferrata, hőlégballon.
Teljes körű tájékoztatás
Honlapunk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, ismerje meg a vonatkozó, részletes biztosítási feltételeket, melyek letölthetőek oldalunkról is.

Szolgáltatások

 

 
 
 Instant Utasbiztosítási Bérlet GB 684 Szolgáltatások    

Prémium típus

Komfort típus

Szolgáltatások

  Biztosítási összegek

Sürgősségi ellátás biztosítások
Sürgősségi betegségi ellátás

100 millió Ft

15 millió Ft 

Sürgősségi baleseti ellátás 100 millió Ft 15 millió Ft 
Sürgősségi fogászati ellátás (maximum 2 fog) 150 EUR/fog 150 EUR/fog
Szemüveg pótlása 150 EUR 150 EUR
Baleseti halál 4 millió Ft  3 millió Ft 
Légi katasztrófa miatti halál 8 millió Ft 6 millió Ft
Rokkantság 4 millió Ft 3 millió Ft
Kórházi ápolás idejére kiegészítő térítés 1.200 Ft/nap  800 Ft/nap
Egyszeri térítés csonttörésre, csontrepedésre 20 000 Ft  10 000 Ft
Asszisztencia szolgáltatások
24 órás telefonos ügyelet, segélyhívó, tanácsadó szolgálat igen igen
Egészségügyi segítségnyújtás igen igen
Beteg hazaszállítása 50 millió Ft 3 millió Ft 
Beteg szállítása, áthelyezése igen igen
18 év alatti gyermek hazaszállítása 200 000 Ft  100 000 Ft
Tartózkodás meghosszabbítása 200 000 Ft  100 000 Ft
Hozzátartozó értesítése igen igen
Személygépkocsi hazajuttatása (gépkocsivezető küldése) 100 000 Ft 50 000 Ft 
Autós segélyvonal, információ igen igen
Sérült gépjármű utasának hazahozatala 100 000 Ft  50 000 Ft
Beteglátogatás 250 000 Ft  200 000 Ft
Idő előtti hazautazás 200 000 Ft  150 000 Ft
Hozzátartozó szállásköltségének térítése 100 000 Ft  50 000 Ft
Telefonköltség térítése 15 000 Ft  15 000 Ft
Orvos helyszínre küldése vagy címének közlése igen igen
Helyettes munkatárs küldése 200 000 Ft  -
Útiokmány pótlásának külföldi költségei 40 000 Ft 20 000 Ft 
Információ útiokmány elvesztése esetén igen igen
Tolmácsszolgálat igen igen
Pénzsegély közvetítése igen igen
A biztosított felkutatása, keresése, mentése, kimentése igen igen
Holttest hazaszállítása 50 millió Ft 20 millió Ft 
Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás
Ügyvédi/szakértői költségek 2 300 EUR 2 300 EUR 
Óvadék előleg 3 800 EUR 3 800 EUR 
Felelősségbiztosítási szolgáltatás
Felelősségbiztosítás 2 000 EUR

-

Poggyászkárral kapcsolatos szolgáltatások
Poggyászkár

350 000 Ft

 250 000 Ft

Igazolványok pótlása

20 000 Ft

15 000 Ft 

Poggyászkésedelem külföldön 6-12 órán belül

50 EUR

Poggyászkésedelem külföldön 12 órán túl

100 EUR

50 EUR 
Poggyászkésedelem külföldön 24 órán túl 200 EUR  100 EUR
 
 
Teljes körű tájékoztatás
Honlapunk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, ismerje meg a vonatkozó, részletes biztosítási feltételeket, melyek letölthetőek oldalunkról is.

Asszisztencia szolgáltatások külföldön

Külföldön nem csak anyagi jellegű gondjaink támadhatnak: idegen (nyelvi) környezetben nehézséget okozhat például orvosok, kórházak, szerelők, autómentők megtalálása, a betegszállítás, vagy az idő előtti hazautazás megszervezése, esetleg a személygépkocsi hazajuttatása. Az Utazási Garancia Biztosítás megkötése esetén díjmentesen igénybe vehető segélyszolgálat ezekben a nehéz helyzetekben nyújt segítséget.

Asszisztencia szolgáltatások

Betegség, baleset esetén az alábbi segítségnyújtásra számíthat:

 • Itthoni hozzátartozó értesítése, orvosok, kórházak címének, telefonszámának megadása:
  Az Önt ért balesetről, megbetegedésről az asszisztencia-társaság értesíti az Ön által megnevezett hozzátartozót. Az asszisztencia-társaság megadja az Ön tartózkodási helyéhez legközelebb lévő, az adott betegség kezelésére alkalmas kórházak, illetve világnyelveken beszélő orvosok címét, telefonszámát.

 • Betegszállítás:
  Szükség esetén az asszisztencia szolgálat megszervezi az Ön betegségének, állapotának megfelelő egészségügyi intézménybe történő szállítását, illetve hazaszállítását.

 • Beteglátogatás:
  Amennyiben a biztosított 10 napnál hosszabb ideig tartó kórházi kezelése vagy életveszélyes állapota miatt nem szállítható haza, az asszisztencia szolgálat egy, a biztosított által megnevezett, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező hozzátartozó részére megszervezi a kórházi látogatást. A biztosító megtéríti az oda-vissza utazás (saját személygépkocsi üzemanyag-költsége, vonat II. osztály, repülőjegy turista osztály, valamint az ehhez kapcsolódó, utólag számlával igazolt taxi) költségeit-maximum 100 000 forintig-, továbbá a számlával igazolt szállodai költségeket maximum 40 000 forintig, legfeljebb 5 éjszakára.

 • Tartózkodás meghosszabbítása:
  Amennyiben a biztosított külföldi tartózkodását a kórházi elbocsátását követően – orvosilag igazolt esetben – meg kell hosszabbítani, vagy hazautazására csak későbbi időpontban kerülhet sor, a Groupama Garancia Biztosító fedezi a felmerülő, számlával igazolt szállodai költségeket maximum 40 000 forintig, legfeljebb 5 éjszakára.

 • Holttest hazaszállítása:
  A biztosított halála esetén az asszisztencia szolgálat megszervezi a holttest hazaszállítását.

 • Idő előtti hazautazás haláleset miatt:
  Abban a tragikus esetben, amikor a külföldön lévő biztosított Magyarországon élő közvetlen hozzátartozója – házastársa, szülője, gyermeke – meghal, a Groupama Garancia Biztosító a váratlan hazautazásból eredő, számlával igazolt többletköltségeket 100 000 forintig átvállalja.
Teljes körű tájékoztatás
Honlapunk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, ismerje meg a vonatkozó, részletes biztosítási feltételeket, melyek letölthetőek oldalunkról is.

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.