Megjelenés dátuma: 2015.07.01.

Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítás

Az Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítás a nagyvállalatok igényeinek megfelelően, a szükséges részletességgel, elemenkénti variálhatósággal kínálja a vállalatok számára a vagyonbiztosítási szolgáltatást.

Az Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítás a nagyvállalatok igényeinek megfelelően, a szükséges részletességgel, elemenkénti variálhatósággal kínálja a vállalatok számára a vagyonbiztosítási szolgáltatást. A biztosítás alapbiztosításából az ahhoz tetszőlegesen választható kiegészítő biztosításokból tevődik össze.

A vagyonbiztosítás alapbiztosítása négy biztosítási eseményre nyújt fedezetet, ezek:
 1. a tűz,
 2. villámcsapás,
 3. a robbanás,
 4. valamint a légi jármű ütközése vagy lezuhanása esetén keletkező károk.

Az alapbiztosítás mellé az alábbi kockázatokat fedező kiegészítő biztosítások is választhatóak:
 • elektromos áram okozta tűz,
   
 • villámcsapás másodlagos hatása,
   
 • vihar, felhőszakadás,
   
 • árvíz,
   
 • földrengés,
   
 • üvegtörés,
   
 • betöréses lopás és rablás, küldöttrablás,
   
 • szikla-, kő- és földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg beomlása,
   
 • vezetékes vízkár,
   
 • jégverés,
   
 • hónyomás,
   
 • járművek ütközése,
   
 • tűzoltó berendezés kilyukadása,
   
 • technológiai csővezetékek törése,
   
 • füst- és hő,
   
 • idegen tárgy rádőlése,
   
 • a biztosított saját tulajdonú gépjárművével szállított saját tulajdonú vagyontárgyaiban tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, felhőszakadás, árvíz, földcsuszamlás, kő- és földomlás, a szállító járművet ért baleset, hidak, más építmények beomlása, valamint rakodás közbeni baleset miatt keletkezett károsodások biztosítása; a biztosítás kiterjeszthető a lopás kockázatra is,
   
 • fedezetet vállalunk a vállalkozás üzemeltetésének egy alapbiztosítási kár miatt fellépő kényszerű szüneteltetése miatt elmaradt haszon és az állandó költségek megtérítésére.
   

Biztosított vagyontárgy lehet minden olyan tárgyi eszköz, forgóeszköz, amely a vállalkozás – gazdasági társaság, önkormányzat, egyesület stb. – tulajdonában van.

Nem csak a saját, hanem a lízingelt, bérelt, illetve egyéb, más tulajdonában lévő vagyontárgyak is védelem alá vonhatóak.

Legalább 3 évre előre vállalt, folyamatosan fenntartott biztosítás esetében megelőlegezett díjengedményt adunk.

Előre összeállítottunk a nagyvállalatok működési sajátosságainak megfelelő záradékokat, amellyel többek között – az alulbiztosítás elkerülése érdekében – az évközi értéknövekedés, valamint a változó értékű készletek is az aktuális értékükön biztosíthatók.

Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítását biztosítási szaktanácsadóink segítségével Ön teljesen szabadon állíthatja össze a vállalat, vállalkozás számára megfelelő biztosítási védelmet teremtve.

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.