Megjelenés dátuma: 2015.07.01.

Groupama Vállalkozói Vagyonbiztosítás

Nagyvállalatok számára kínált szolgáltatásunk a káresemények kivételesen széles skálájára nyújt biztosítási védelmet. A konstrukció csomagban kínálja a legfontosabb biztosítási szolgáltatásokat.

Kiemelkedő előnyök

 

A Groupama Vállalkozói Vagyonbiztosítás csomagban kínálja a vállalatok számára legfontosabb biztosítási szolgáltatásokat. A biztosítási csomag a vagyonbiztosítás alapbiztosításából, és az ahhoz tetszőlegesen választható  kiegészítő biztosítási csomagokból és önálló kiegészítő biztosításokból tevődik össze.

A vagyonbiztosítás alapbiztosítása négy biztosítási eseményre nyújt fedezetet: ezek a tűz, a biztosított vagyontárgyakba becsapódó villámcsapás, a robbanás, valamint a légi jármű ütközése vagy lezuhanása esetén keletkező károk. Az alapbiztosítás mellé kiegészítő biztosítások is választhatóak.

A felelősségbiztosítások alapján mentesítjük a biztosítottat a biztosítási feltételekben meghatározott minőségekben okozott károk megtérítése alól, amelyekért a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Amennyiben az egyes biztosítási elemeket más összetétel szerint szeretné igénybe venni, mint ahogy az a Vállalkozói Vagyonbiztosítási csomagjainkban található, akkor az Általános Vállalkozói Vagyonbiztosítási szolgáltatásunk nyújt megoldást. E konstrukció keretében biztosítási szakértőink segítségével Ön teljesen szabadon állíthatja össze a vállalat, vállalkozás számára megfelelő biztosítási védelmet teremtő konstrukciót.
Biztosított vagyontárgy lehet minden olyan tárgyi eszköz, forgóeszköz, amely a vállalkozás ­­– gazdasági társaság, önkormányzat, egyesület stb. – tulajdonában van.
Nem csak a saját, hanem a lízingelt, bérelt, illetve egyéb más tulajdonban lévő vagyontárgyak is védelem alá vonhatóak.
A biztosítás értékkövető, inflációt ellensúlyozó.
Legalább 3 évre előre vállalt, folyamatosan fenntartott biztosítás esetében megelőlegezett díjengedményt adunk.

Előre összeállítottunk a nagyvállalatok működési sajátosságainak megfelelő záradékokat, amellyel többek között – az alulbiztosítás elkerülése érdekében – az évközi értéknövekedés, valamint a változó értékű készletek is az aktuális értékükön biztosíthatók.

A Groupama Vállalkozói Vagyonbiztosítását biztosítási szaktanácsadóink segítségével Ön teljesen szabadon állíthatja össze a vállalat, vállalkozás számára megfelelő biztosítási védelmet teremtve.
 

A vagyonbiztosítás alapbiztosítása mellé kiegészítő biztosítások is választhatóak. Az egyedi igények szerint kiválasztott kiegészítő biztosítások révén az előre nem látható káresemények széles skálájára terjeszthető ki a biztosítási védelem. 

Többek között az alábbi kiegészítő biztosításokra kínálunk lehetőséget:

  • Vihar és kiegészítő kockázatok biztosítása:
    Vihar, felhőszakadás, árvíz, szikla-, kő- és földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg beomlása, vezetékes vízkár, jégverés, hónyomás, járművek ütközése, tűzoltó berendezés kilyukadása, füst- és hő, idegen tárgy rádőlése okozta kár.
  • Földrengés miatt keletkezett károk biztosítása.
  • Elektromos áram okozta tűz, villámcsapás másodlagos hatásaként keletkező károk biztosítása.
  • Az üvegtörés miatt keletkezett károk biztosítása.
  • Betöréses lopás, rablás és küldöttrablás miatti károk biztosítása.
  • A biztosított saját tulajdonú gépjárművével szállított, saját tulajdonú vagyontárgyaiban tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, felhőszakadás, árvíz, földcsuszamlás, kő- és földomlás, a szállító járművet ért baleset, hidak, más építmények beomlása, valamint rakodás közbeni baleset miatt keletkezett károsodások biztosítása.A biztosítás kiterjeszthető a lopás kockázatra is.
  • Azon, üzemszünet miatt keletkezett károk biztosítása, amelyek az alap- és- igény szerint  kiegészítő biztosítások- által biztosított károk következtében léptek fel.

 

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.