Megjelenés dátuma: 2018.10.12.

FTC Szurkolói Kártya Balesetbiztosítás

A Ferencvárosi Torna Club a Groupama Biztosítóval együttműködve a szurkolói kártya tulajdonosait 2015. április 16. napjától a mérkőzésnapokon a Groupama Aréna területén ingyenesen biztosítja.

Biztosítási események és biztosítási összegek:

 
Biztosítási esemény Biztosítási összeg
Baleseti halál esetén: 100 000 Ft
Balesetből eredő maradandó egészségkárosodás esetén: 100 000 Ft
Baleseti gyógyulási támogatás (8 napon túli kórházi ápolás esetén egyszeri térítés)  20 000 Ft
Égési sérülés esetén  100 000 Ft


AZ FTC Szurkolói Kártyával kapcsolatos bővebb információk a www.groupamaarena.hu vagy www.fradi.hu oldalon olvashatók.  


Hogyan jelenthető be szolgáltatási igény?
 
A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kapcsolódó orvosi dokumentumokkal együtt szükséges elküldeni a biztosító részére:

• faxon: a +36-1- 462-38-17-es számra, vagy
• postai úton: Groupama Biztosító Zrt., 1380 Budapest, Pf. 1049. címünkre,
• illetve személyesen a Groupama Biztosító bármely ügyfélszolgálatán.

 
A Groupama Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon a honlapunkon közzétett ügyfélszolgálati helyek nyitvatartási rendje szerint várja ügyfeleink hívásait. TeleCenter: +36 1 467 3500.

Milyen dokumentumokat szükséges az igénybejelentő lap mellé benyújtani?

A szolgáltatási igénybejelentő mellé csatoltan benyújtandó iratokat a vonatkozó biztosítási feltételek határozzák meg, mely elérhető a biztosító honlapján.

Az igénybejelentéshez az alábbi dokumentumokat feltétlenül szükséges csatolni:
• a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát,
• a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
• a szerződő által a baleset helyszínén felvett baleseti jegyzőkönyv másolatát,
• amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosítóhoz be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is,
• a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.

Továbbá halál esetén:
• a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát,
• a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt,
• jogerős öröklési bizonyítványt vagy hagyatékátadó végzést.

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.