Sajtóközleményeink

Megjelenés dátuma 2022.01.16

Felhívás

Fontos információ a Garancia Életjáradéki Kötvények elévülési idejével kapcsolatban.

A Groupama Biztosító Zrt., mint a Garancia Biztosító Rt. jogutódja ezúton hívja fel a Garancia Biztosító Zrt-vel kötött Garancia Életjáradék-biztosítás szerződőinek, a „Garancia Életjáradéki Kötvény” tulajdonosainak, birtokosainak, a szolgáltatás kedvezményezettjeinek, illetve azok esetleges örököseinek figyelmét, hogy a szerződés szolgáltatási időszaka legfeljebb 30 év, amely 2019-ben eltelt. Az általános 5 éves elévülési időre figyelemmel a szolgáltatásra jogosultak az esetleges igényeiket 2024-ben még a szerződés feltételeiben foglaltak szerint érvényesíthetik, de legkésőbb 2024-ben az összes igény el fog évülni. A jelen felhívás célja az érintetteknek az elévülésről, és a szolgáltatási igényérvényesítési lehetőségről szóló tájékoztatása.

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.