Sajtóközleményeink

Megjelenés dátuma 2017.05.24

Mindent megteszünk a veronai buszbaleset gyors és megnyugtató kárrendezése érdekében

A Groupama Biztosító minden lehetséges esetben intézkedett a kártérítési összegek kifizetéséről

A Groupama Biztosító a veronai tragikus balesetben érintett autóbusz kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének kezelőjeként elkötelezett amellett, hogy a kárrendezés során minden lehetséges segítséget és támogatást megadjon a balesetben érintettek és családtagjaik számára, biztosítva a zökkenőmentes és gyors kárrendezést.

Bár a baleset körülményeinek vizsgálata, és ezzel összefüggésben a jogi felelősség megállapítása még jelenleg is folyamatban van, a biztosítótársaság azokban az esetekben, ahol a rendelkezésre álló információk alapján meghatározható volt a kárösszegek nagysága és a kiutaláshoz szükséges dokumentumok – mint például a kártérítési igényre vonatkozó bejelentés, vagy a gyámhatóság hozzájárulása – is beérkeztek, a veronai baleset károsultjai és hozzátartozói számára kifizette a kártérítési összegeket, az alábbiaknak megfelelően.

A már benyújtott poggyászkárok illetve a felmerült költségek, dologi károk megtérítését folyamatosan rendezte a biztosító.

A jogszabályoknak megfelelően az elhunytak valamennyi közeli hozzátartozója – szülők, testvérek és nagyszülők – részére ún. sérelemdíjat is fizetett a biztosítótársaság. A súlyos sérülést szenvedettek esetében egészségi állapotuk alakulásától függően lesz meghatározható a sérelemdíj végleges nagysága, de az előlegek már esetükben is kifizetésre kerültek. A tartós gyógykezelésre szoruló sérültek egészségi állapotával összefüggő többletkiadásokat megtérítette, illetve folyamatosan téríti a biztosítótársaság. A Groupama Biztosító a könnyebb sérültek, vagy közvetlen fizikai sérülést nem szenvedettek számára szintén jelentős összegű sérelemdíjat fizetett, illetve fizet ki.

Az érintetteknek kifizetésre kerülő sérelemdíjak, tekintettel a baleset különösen tragikus körülményeire, a magyar gyakorlatban meghatározott kártérítési összegek felső határán mozognak.

A Groupama Biztosító a kárügyeket ezzel nem zárta le, a társaság a tragikus baleset érintettjeivel, áldozatainak hozzátartozóival továbbra is aktív párbeszédre törekszik, így az átutalt sérelemdíjakkal kapcsolatban is biztosítja a lehetőséget a további egyeztetésre.

A balesetben érintettek között van néhány család, akiktől ez idáig még nem érkezett kárigény, ezért a biztosítótársaság az ő esetükben tovább keresi a kapcsolatfelvétel lehetőségét annak érdekében, hogy kárigényüket felmérhesse, és számukra is mielőbb kártérítést nyújthasson.

A Groupama Biztosító továbbra is fenntartja a kapcsolatot az érintettekkel, kiemelten kezeli valamennyi károsult ügyét. Tiszteletben tartva a balesetben érintettek fájdalmát, személyiségi jogait, a jövőben is maximális diszkrécióval kíván az ügyben eljárni.

Biztosítási szemle
Biztosítás helyett inkább azonnali juttatást kínálnak a cafeteria-keretben a munkaadók
Biztosítás helyett inkább pénzzé tehetõ vagy azonnal felhasználható juttatást kínálnak munkavállalóik számára a cafeteria-keretben a vállalatok - mondta Fata László független cafeteria-szakértõ az MTI...
Hitelbiztosítók: a magyar gazdaságnak egyre inkább szüksége van a keleti nyitásra és Ázsiára
A magyar vállalatoknak meg kell találniuk a módot arra, hogy betagozódjanak a világkereskedelem átrendezõdésébe, és hogy részesüljenek Ázsia fejlõdésébõl, mondta az Atradius hitelbiztosító országigazgatója...
A Vienna Insurance Group 2016. elsõ három negyedévében növekedést ért el mind díjbevételben, mind nyereségben
A Vienna Insurance Group 2016 elsõ három negyedévében a terveknek megfelelõ üzleti növekedést ért el. A konszern díjbevétele 0,7 százalékkal nõtt. Ez a növekedés az egyszeri díjas életbiztosításoknál tanúsított...
Milliós KGFB díjak az MKB-nál - mire készül a biztosító?
A Totalcar.hu cikke szerint az MKB Biztosító Zrt. honlapján közzétett tarifatáblázat szerint a biztosító évi 1-2 millió forintra emeli a 2017-tõl érvényes KGFB díjakat, ez közel 90 ezer autóst érinthet....
biztositasiszemle.hu

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.