Megjelenés dátuma: 2015.07.01.

Gépjárműkárok bejelentése

A Groupama Biztosítónál mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban enyhíthessük Ügyfeleink kárait. Kárbejelentés online vagy a TeleCenteren keresztül gyorsan és egyszerűen.

Kárbejelentési határidők:

 • CASCO szerződés esetén: A káreseményt 2 munkanapon belül be kell jelentenie társaságunk felé.
 • KGFB (kötelező gépjármű felelősség-biztosítási) szerződés esetén: A káreseményt a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül be kell jelentenie társaságunk felé.A károkozó biztosított pedig 5 munkanapon belül köteles a kárbejelentésre.

A kárrendezés menete:

A kárrendezés lépései CASCO és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) alapján bejelentett kárigények esetén a következők:

 • Kárbejelentés: (telefonon, akár a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban elhelyezett Zöld telefonon, online, faxon, személyesen, partnerszervizeinkben)
 • Kárfelvétel helyszíni szemlézéssel előre egyeztetett helyen és időpontban. Kárszakértő kollégánk a kárbejelentést követő 2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy a kárfelvételhez időpontot és helyszínt egyeztessenek.
 • Kárrendezés és kártérítési összeg kifizetése.

 

Gépjármű károk bejelentése online

A kárbejelentéshez az alábbi információkra lesz szükség:

 • Káresemény időpontja,
 • Káresemény észlelésének időpontja,
 • Káresemény helyszíne,
 • Baleseti szituáció leírása,
 • Károsult gépjármű forgalmi rendszáma,
 • Károsult gépjármű típusa,
 • Károsult gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos neve, lakcíme, telefonszáma,
 • Casco kár esetén a biztosítás kötvényszáma,  
 • A károkozó gépjármű rendszáma (felelősségi kár esetén),
 • Rendőrségi intézkedés történt-e,
 • Kárfelvételhez a szemle Ön által kért helye.

Milyen dokumentumokra lesz szükség?

 • Casco esetén a Casco kötvényre vagy a biztosítási ajánlatra,
 • A folyamatos díjfizetés igazolásáról szóló bizonylatra,
 • Forgalmi engedélyre,
 • Törzskönyvre,
 • Tulajdonjog korlátozás vagy lízing esetén a finanszírozó nyilatkozatára a kártérítés kifizetéséről,
 • Kártérítési összeg felvételére jogosult banki adataira,
 • Balesetkor a gépjárművet vezető jogosítványának bemutatására,
 • A gépjármű tulajdonosának azonosító okmányának (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya) bemutatására,
 • A gépjármű tulajdonosának lakcímnyilvántartó kártyájának bemutatására,
 • Rendőri intézkedés esetén a rendőrségi jegyzőkönyvre, később, ha rendelkezésre áll, a rendőrségi határozatra,
 • Lopás- és rongáláskár esetén a rendőrségi feljelentésre, később, ha rendelkezésre áll, a rendőrségi határozatra,
 • Helyszínen kitöltött Európai baleseti bejelentőre.
 • Gépjármű összes kulcsaira, távkapcsolójára,
 • Szervizkönyvre,
 • Lízing vagy hitelszerződés másolatára,
 • Faxon történő kárbejelentés esetén: a kárbejelentését a nap 24 órájában faxon is továbbíthatja Ügyfélszolgálatunknak. A fax kézhezvételét követően kárrendező munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot. A bejelentés mellé ilyenkor előzetesen kérjük csatolni: a kitöltött Kárbejelentő nyomtatványt, a baleset helyszínén kitöltött Baleseti bejelentőt, és a rendőrség által átadott dokumentációt.

Hasznos tanácsok:

 • Javasoljuk, hogy minél előbb jelentse be a káreseményt.
 • Személyi sérüléses balesetnél minden esetben rendőrt kell hívni.
 • Ha Ön baleset részese, minden esetben a többi érintettel közösen kell kitölteni a Baleseti bejelentőt. Ha a felelősség kérdésében sikerült megállapodniuk, akkor a 14-es "megjegyzés" rovatba a vétkes járművezető a következő szöveget írja: "A baleset okozásáért a felelősségemet elismerem."
 • Ha vitás a felelősség kérdése megegyezhetnek, hogy rendőri közreműködést kérnek, de mindenképpen célszerű a szemtanuk adatainak rögzítése is.
 • Rendőri intézkedés esetén is ki kell tölteni a Kárbejelentő lapot.
 • Balesetnél a szétszóródott nagyobb alkatrészek (például lökhárító, index, hűtőrács stb.) összeszedése és megőrzése szükséges.
 • A baleset során sérült jármű állapotán ne változtasson.
 • A mozgásképtelen gépjárművet a kárbejelentést követően a tárolási helyén szemlézzük.

Partnerszervizeink

A gyors kárigény bejelentésére partnerszervizeinkben is lehetőséget kínálunk. Ezt a megoldást elsősorban azoknak az Ügyfeleinknek ajánljuk, akik sérült gépjárművüket a kiválasztott szervizben kívánják javíttatni. Kérjük, tekintse meg partnerszervizeink listáját és válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet.

Partnerszervizeink listája

Gépjármű Kárbejelentő

A korábbi évek archív dokumentumait a jobb oldali "További linkek" boxból érheti el.

Gépjármű Kárbejelentő.2015.07.01 - PDF
71,6 Kb

Kárfelvétel, helyszíni szemle

A kárbejelentést követően a gépjármű kárfelvételi szemléjét az Ön által megjelölt helyszínen és telefonon egyeztetett időpontban végezzük. A kárszakértő a gépjármű sérüléseit jegyzőkönyvben és fényképfelvételekkel dokumentálja. A szakértő a kárfelvételi jegyzőkönyvön mindig rögzíti, hogy a gépjármű javítható-e. Amennyiben a gépjármű gazdaságosan javítható, megkezdhető a gépjármű javítása. Kétség esetén javítási árajánlat csatolását kérhetjük, mely alapján eldönthető, hogy a gépjármű gazdaságosan javítható-e.

A szemlén a kárszakértő részére, kérjük adja át illetve mutassa be:

 • A gépjármű forgalmi engedélyét vagy annak fénymásolatát,
 • Jármű vezetőjének jogosítványát,
 • Kitöltött és aláírt Kárbejelentő formanyomtatványt,
 • A helyszínen kitöltött Baleseti bejelentőt,
 • Rendőri intézkedés esetén a helyszínelő rendőr által kiállított igazolólapot.
 • A fentieken túl, a kárrendezés végleges lezárásához, kollégáink a szerződési feltételek szerinti további iratok benyújtását is kérhetik.

Mikor szükséges pótszemlét kérni?

A kártérítési összeg meghatározásakor kiemelten fontosak a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített információk, mivel csak a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített sérüléssekkel kapcsolatos helyreállítás költségeit térítjük. Amennyiben – Ön, vagy javítója - a javítás során a kárfelvételi jegyzőkönyvben nem rögzített sérülést észlel, úgy pótszemlét kell kérni.

A kártérítési összeg kifizetése

A szakértő a kárfelvételi jegyzőkönyvön mindig rögzíti, hogy a gépjármű javítható-e. Amennyiben a gépjármű gazdaságosan javítható, megkezdhető a gépjármű javítása. Ebben az esetben az Ön választásának megfelelően történhet a kárrendezés:
 • javítási számla alapján vagy
 • társaságunk saját kalkulációja alapján egyezségkötés mellett.

Totálkár kárrendezése

Amennyiben a gépjármű helyreállítása gazdaságtalan, akkor totálkárról beszélünk. Ebben az esetben kártérítésként a gépjármű káridőponti értékének maradványértékkel, az önrésszel, továbbá az évfordulóig esedékes díjjal csökkentett összege kerül kifizetésre. A roncs értékesítésében károsult Ügyfeleink segítségére kívánunk lenni, ezért minden esetben vételi ajánlatot szerzünk be a roncs értékére vonatkozóan roncs-kereskedéssel foglalkozó cégektől, melyről minden esetben írásban tájékoztatjuk a forgalmi engedély szerinti tulajdonost. A kártérítési összeg megállapításakor ezeket a vételi ajánlatokat vesszük figyelembe. A sérült gépjárművel természetesen minden esetben a károsult rendelkezik, mindamellett, hogy a Ptk. 6:525.§-ában foglaltak értelmében a károsultat kárenyhítési kötelezettség terheli. Az általunk közölt roncsértéknél alacsonyabb összeget - a kártérítési összeg megállapításánál - társaságunk nem tudja elfogadni.

A kifizetés teljesítése

A biztosítási összeg kifizetése történhet kérése szerint:
 
 • Postai úton, ebben az esetben a 15 napos teljesítési határidőbe nem számít be a biztosító által teljesített postai befizetés és a posta általi kifizetés közötti időtartam.
 • Banki átutalással. Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, kérjük a kárbejelentéskor a Kárbejelentő formanyomtatványon ezt is megjelölni, mellyel meggyorsítható a kifizetés.
 • A kártérítési összeg átutalása, pénzfelvételre szóló meghatalmazás alapján a javító részére is történhet.

(A kárkifizetés feltétele minden esetben az adott kár műszaki azonosítása, a jogalap tisztázása továbbá a biztosítási fedezet megléte.)
A kárkifizetés összegéből társaságunk levonja a kár időpontjáig elmaradt biztosítási díj összegét.

Finanszírozott gépjármű esetén:

Amennyiben a sérült gépjármű – Casco biztosítás esetén - finanszírozott, kérjük a kifizetésre vonatkozó nyilatkozatot beszerezni a finanszírozótól.

Panaszok kezelése

A Groupama Biztosító

célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Ismerkedjen meg a Groupama Biztosító Panaszkezelési szabályzatával és a Panaszkezeléssel kapcsolatos útmutatójával.

További információ >>

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.