Megjelenés dátuma: 2015.07.01.

Lakás- és egyéb vagyonkárok bejelentése

A Groupama Biztosítónál mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban enyhíthessük Ügyfeleink kárait. Kárbejelentés online vagy a TeleCenteren keresztül gyorsan és egyszerűen.

Mi a teendő?

 • A tűzesetet, robbanást, robbantást a tűzoltóságnak, a betöréses lopást, a rablást és kifosztást a rendőrségnek is be kell jelenteni a lehető legrövidebb időn belül.

 • A káresetet a bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni.

 • Bejelentéshez, kérjük, forduljon a szerződést kezelő ügyfélszolgálati irodánkhoz, ami történhet telefonon (akár a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban elhelyezett Zöld telefonon), írásban (levélben postai úton, levélben futárszolgálattal, faxon, e-mailen) vagy személyesen is. Fontos: a telefonon történő kárbejelentéskor az ügyfélszolgálaton rögzítik a bejelentést. A kárigényt ilyenkor is szükséges írásban bejelenteni. Ebben az esetben a kárszakértő viszi ki és adja át az ügyfélnek a szükséges nyomtatványokat.

 • A kárhelyszínt a bejelentéstől a szerződésben megállapított határidőig változatlanul kell hagyni. Csak a kárenyhítéshez elengedhetetlenül szükséges mértékben szabad változtatni a károsodott vagyontárgyakon, mivel lehetővé kell tenni a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését.

 

Lakás- és egyéb vagyonkárok bejelentése online

Milyen adatokra lesz szükség minden esetben?

 • a szerződő neve, születési dátuma, anyja neve
 • a biztosított neve, születési dátuma, anyja neve
 • a szerződésszám (ami a kötvényen található)
 • a kockázatviselés helye,
 • a biztosított vagy annak képviselőjének elérhetősége (levelezési cím, telefon, fax, e-mail)
 • a káridőpont, (év, hónap, nap, kb. óra)
 • a kár észlelésének időpontja
 • a káresemény megnevezése,
 • a kárhelyszín címe,
 • a kár keletkezésének rövid, tényszerű leírása,
 • a károsodott vagyontárgyak megnevezése,
 • a kár becsült összértéke

Milyen iratok bemutatására lehet szükség?

 • Tűzkárok esetében a tűzrendészeti hatóság határozata
 • A betöréses lopás károk, valamint a rablás és kifosztás károknál a nyomozást megszüntető rendőrségi határozat, ügyészségi vádemelési javaslat, vagy bírósági végzés.
 • A 300 000 Ft-ot meghaladó épületkárok esetében szükséges csatolni egy 3 hónapnál nem régebbi keltezésű tulajdoni lapot.
 • Költségvetés és számla
 • A vonatkozó biztosítási feltételekben megjelölt, a kárrendezés során a biztosító által kért egyéb irat.

Részletes adatok szükségesek az alábbi tárgyak károsodása esetén:

Műszaki cikkek:

 • a vagyontárgy megnevezése, márkája, típusa,
 • ha a beazonosítás szempontjából indokolt a méretét (pl. 55 cm-es képcsőátmérőjű tv. stb),
 • a jellemző műszaki adatait (teljesítmény, különböző funkciók megnevezése),
 • mikor (elég az évszámot megadni, de ha ismert, akkor a hónap is rögzíthető),
 • melyik országban vásárolták,
 • mennyi a vásárlási ára.

 

Nemesfémből készült használati tárgyak:

 • az adott tárgy megnevezése (pl. nyaklánc, kiöntő edény, tálca, stb.)
 • az anyag minősége (pl. arany, ezüst, drágakő díszítéssel, a drágakő fajtája stb.),
 • a tárgy súlya grammban kifejezve,
 • volt-e fémjelezve, ha igen, melyik ország fémjele volt benne,
 • hol, mikor vásárolták, illetve milyen módon került a biztosított tulajdonába,
 • mennyi a vásárlási ára.

 

Éremgyűjtemények:

 • külön kell megnevezni az egyes darabokat és a sorozatokat,
 • meg kell adni az érme méretét, anyagát, súlyát,
 • a katalógusban nyilvántartott nevét,
 • mikor, melyik országban adták ki,
 • a biztosítottnak mikor került a tulajdonába,
 • van-e az éremnek valamilyen műbizonylata,
 • mennyi a vásárlási ára.

Bélyeggyűjtemények:

 • közölni kell az évjáratot,
 • a bélyeg(ek) származási helyét,
 • kit vagy mit ábrázolt a bélyeg,
 • mikor, melyik országban került forgalomba,
 • mennyi a káridőponti beszerzési értéke (külön a sorozatoknak, külön a blokkoknak és külön a többi bélyegnek)

 

Képzőművészeti alkotások:

 • milyen típusú alkotásról van szó (kép, kisplasztika, dombormű, szobor, iparművészeti alkotás, népművészeti alkotás),
 • kit vagy mit ábrázolt,
 • milyen anyag, illetve anyagok felhasználásával készült,
 • mekkora a mérete,
 • van-e műbizonylata,
 • melyik országban, mikor készítették, alkotójának neve,
 • mikor került a biztosított tulajdonába,
 • mennyi a vásárlási  ára.

 

Valódi szőrmék:

 • milyen célra használják (pl. öltözködés, díszítés, stb.),
 • milyen fajta szőrméből készült az adott használati tárgy,
 • milyen méretű (pl. bunda hossza 1-es, 1-es, egész, stb.),
 • mikor, melyik országban vásárolták,
 • mennyi a vásárlási ára. 

 

Kézi csomózású szőnyegek:

 • melyik országban készítették,
 • mekkora a szőnyeg mérete,
 • ha ismert, mennyi a csomók száma,
 • mikor, melyik országban vásárolták,
 • mennyi a vásárlási ára.

Panaszok kezelése

A Groupama Biztosító

célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Ismerkedjen meg a Groupama Biztosító Panaszkezelési szabályzatával és a Panaszkezeléssel kapcsolatos útmutatójával.

További információ >>

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.