Megjelenés dátuma: 2015.07.01.

Szolgáltatási Garancia

Új szolgáltatásunkkal garantáljuk, hogy lakás- és casco biztosítási kárát a jogosultságtól számítva 10 munkanapon belül kifizetjük.

Kárbejelentés telefonon vagy online

Lakásbiztosítási vagy casco kár esetén a Szolgáltatási Garancia igénybevételéhez kérjük, hogy telefonon vagy online jelentse be a káreseményt!

 • Kárbejelentéséhez kérjük, hívja központi TeleCenter vonalunkat a +36 1 467 3500 számon, vagy
 • jelentse be kárát honlapunk online kárbejelentő felületén, az alábbi linkek valamelyikére kattintva.

Casco kár bejelentése online

Lakásbiztosítási kár bejelentése online

A segítség legyen garantáltan gyors!

A segítség pedig akkor az igazi, ha gyorsan érkezik. Hogy Ön egy esetleges lakás- vagy casco biztosítási kárrendezés során biztosan számíthasson a gyors anyagi segítségre, Magyarországon egyedülálló, új szolgáltatást vezetettünk be, a Szolgáltatási Garanciát.

Mit nyújt Önnek a kárrendezési Szolgáltatási Garancia?

A Szolgáltatási Garancia keretében garantáljuk, hogy a TeleCenteren vagy interneten bejelentett kárát a jogosultságtól számított 10 munkanapon belül kifizetjük. Ha túllépnénk a 10 munkanapos határidőt, akkor a biztosítása következő 6 havi díját elengedjük!

A Casco és Lakásbiztosításainkhoz ingyenesen jár!

Célunk, hogy ügyfeleink baj esetén igazán gyors segítséget kapjanak. A Groupama Biztosító lakás- és casco biztosításaihoz ezért automatikusan és ingyenesen nyújtjuk a Szolgáltatási Garanciát a kár bejelentésekor.

Letölthető dokumentumok

A korábbi évek archív dokumentumait a jobb oldali "További linkek" boxból érheti el.

Hogyan veheti igénybe szolgáltatásunkat?

Az alábbiakban lépésről-lépésre bemutatjuk, hogyan veheti igénybe új szolgáltatásunkat.

1. Kárbejelentés telefonon vagy online
Lakásbiztosítási vagy casco kár esetén a Szolgáltatási Garancia igénybevételéhez kérjük, hogy telefonon vagy online jelentse be a káreseményt!

 • Kárbejelentéséhez kérjük, hívja központi TeleCenter vonalunkat a +36 1 467 3500 számon, vagy
 • jelentse be kárát honlapunk online kárbejelentő felületén, az alábbi linkek valamelyikére kattintva.

 

2. Azonnali rögzítés egy speciális riasztási rendszerben
Amikor Ön bejelenti a lakás vagy casco káreseményét, bejelentését azonnal rögzítjük rendszerünkben, ahol folyamatosan nyomon követjük kárrendezése státuszát, sőt rendszeresen értesítjük is Önt kárügye alakulásáról. A bejelentést követően az ügyszámát azonnal el is küldjük Önnek SMS, illetve e-mail üzenetben, mely azonosítóra hivatkozva Ön is bármikor érdeklődhet kollégáinktól telefonon kárügye rendezésének menetéről.

 

3. A kár összegének pontos megállapítása, kárigény elbírálása
A kár összegének pontos megállapításához legtöbbször nincs szükség további irat bemutatására, egyes esetekben azonban további információkat, dokumentumokat kell bekérünk, illetve kárszakértőnk helyszíni szemléje is szükséges a kár nagyságának pontos megállapításához és a kárigény elbírálásához.

 

4. Nálunk nem állhat meg a folyamat!
Hogy a kárrendezés a lehető leggyorsabban történhessen, a folyamat minden egyes szakaszában segítséget nyújtunk! Nyomon követjük, hogy a kár elbírálása hol tart, szükséges-e a bejelentése mellé valamilyen további információ vagy hivatalos irat benyújtása, és ha igen, akkor azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy egy esetleges hiánypótlás a lehető legrövidebb idő alatt megtörténhessen.

 

5. Kárkifizetés garantáltan gyorsan
Már csak a kár kifizetése van hátra! A kárigény pozitív elbírálása után ketyeg az óra: 10 munkanapon belül garantáltan indítjuk a szolgáltatási/kártérítési összeg kifizetését.
Ne feledje! Ha túllépjük a határidőt, biztosításának 6 havi díját átvállaljuk!

 

Honnan indul a 10 munkanapos kifizetési határidő?

 • Amennyiben az Ön kárigénye elbírálásához nincs szükség sem további irat bemutatására, sem pedig helyszíni kárszakértői szemlére, akkor a határidő kezdő napja egyszerűen az a nap, amikor megtette a kárbejelentését.

 

 • Amennyiben a kárrendezéshez kárszakértői szemlére szükség van, vagy ha további igazoló okirat (számla stb.) bemutatása szükséges, akkor a kárelbírálásához szükséges utolsó okirat beérkezésének napja lesz a tíz munkanapos határidő kezdő napja. (Természetesen abban az esetben, ha a kárbejelentéstől számított öt napon belül társaságunk hibájából nem kerülne sor a helyszíni kárszemlére, akkor a tíz munkanapos határidő a kárbejelentés napjától kezdődik, feltéve, hogy a szemle jegyzőkönyv minősülne a kárrendezéshez szükséges utolsó okiratnak.)

Lakásbiztosítási kár bejelentése online

Casco kár bejelentése online

Letölthető dokumentumok

A korábbi évek archív dokumentumait a jobb oldali "További linkek" boxból érheti el.

Tájékoztatás a „Szolgáltatási Garancia” vállalásának kiterjesztéséről

Tisztelt Ügyfelünk! Bizonyára Ön előtt is ismert már a Groupama Biztosító Zrt. – továbbiakban Biztosító, vagy Társaság – nemrégiben bevezetett új szolgáltatása, amelynek elnevezése Szolgáltatási Garancia.

A „Szolgáltatási Garancia” feltételeinek Társaságunk a jövőben is meg kíván felelni, ezért 2011. április 1-jétől az alábbiakban meghatározott kárügyekben a kárbejelentést több csatornán tesszük lehetővé, a következők szerint.

Társaságunk önkéntes vállalást tesz arra, hogy az Ön által az internetes ügyfélportálunkon, a Groupama Biztosító Zrt. TeleCenterén keresztül vagy az ügyfélszolgálati irodáinkban elhelyezett Zöld telefonon bejelentett, az alábbiakban meghatározott kárügyet a „jogosultság”-tól számított 10 munkanapon belül lezárja, azaz legkésőbb a tizedik munkanapon Társaságunk intézkedik a szolgáltatási/kártérítési összeg kifizetése, vagy átutalása felől, vagy – amennyiben valamennyi tény, körülmény ismeretében ez a döntés lesz indokolt –, akkor ugyancsak „jogosultság”-tól számított legkésőbb tizedik munkanapon postázzuk az Ön által megadott és Társaságunk által nyilvántartott postázási címre a kárigényt elutasító levelet.

Vállalásunk a kárügy első lezárásáig szól. A kárügy első lezárása alatt a szolgáltatási/kártérítési összeg fentiek szerinti kifizetését, ill. a kárigény – ugyancsak fentiek szerinti – elutasítását értjük.

 A „Szolgáltatási Garancia” tárgyi hatálya a fenti módon bejelentett

 1. lakossági lakásbiztosítási szerződésekből származó kárügyekre terjed ki, (kivételt képeznek a felelősségbiztosítási, élet- és balesetbiztosítási kárügyek, továbbá a tömbbiztosítások: a társasház és a lakásszövetkezet), valamint
 2. lakossági casco biztosítási szerződésekből származó kárügyekre terjed ki (kivéve azok a szerződések, ahol a biztosítónak a díjat a finanszírozó, vagy az alkusz fizeti meg).

 

Egyik fentebb részletezett esetben sem vonatkozik a Szolgáltatási Garancia vállalásunk a katasztrófa kárügyekre, amelyekre a kizáró feltételből következően a Szolgáltatási Garancia hatálya nem terjed ki.

Biztosítási szempontból az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alábbiakban meghatározott riasztása esetén a

 • Viharkár, 
 • Felhőszakadás kár,
 • Jégverés kár,
 • Villámcsapás (elsődleges és másodlagos) kár és
 • Árvízkár veszélynemek előfordulása minősül katasztrófakárnak.

 

A bekövetkezett fenti veszélynemű káreseményeket az OMSZ veszélyjelző rendszere alapján minősítjük katasztrófa kárnak, az alábbiak szerint:

a) Narancs veszélyességi szintű riasztás esetén az időjárási esemény bekövetkezésétől számított két héten belül bejelentett károkra az ország teljes területére kiterjedő hatállyal nem vállal Társaságunk Szolgáltatási Garanciát

b) Vörös veszélyességi szintű riasztás esetén az időjárási esemény bekövetkezésétől számított négy héten belül bejelentett károkra az ország teljes területére kiterjedő hatállyal nem vállal Társaságunk Szolgáltatási Garanciát.

 

A földrengés károk – tekintet nélkül arra, hogy az OMSZ kiad-e narancs vagy vörös veszélyességi színtű riasztást vagy sem – biztosítási szempontból katasztrófakároknak minősülnek akkor, ha a földmozgás a Richter skála szerinti 4,5 erősséget meghaladja. Ebben az esetben a bekövetkezésétől számított négy héten belül bejelentett földrengés károkra az ország teljes területére kiterjedő hatállyal nem vállal Társaságunk Szolgáltatási Garanciát.

Az OMSZ nyilvános honlapján (www.met.hu) általános élet- és vagyonvédelmi célokat szolgáló figyelmeztető rendszert működtet.

A veszélyjelzési információk a www.met.hu/hunalarm oldalon érhetők el.

 

A tíz munkanapos határidő kezdő napját (a „jogosultság”-ot) az alábbiak szerint számítjuk:

 • Amennyiben az Ön kárigénye elbírálásához nincs szükség sem további irat bemutatására, sem pedig helyszíni kárszakértői szemlére, akkor a határidő kezdő napja az azt követő nap, amikor megtette a kárbejelentését.
 • Amennyiben a kárrendezéshez további igazoló okirat (számla stb.) bemutatása szükséges, akkor a kárigénye jogalapjának és összegszerűségének elbírálásához szükséges utolsó okirat (felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kárrendezéshez szükséges a helyszíni kárszemle jegyzőkönyv is) Társaságunkhoz érkezésének napját követő nap minősül a tíz munkanapos határidő kezdő napjának Abban az esetben, ha a kárbejelentéstől számított öt napon belül Társaságunknak felróható okból nem kerül sor a helyszíni kárszemlére, akkor a tíz munkanapos határidő a kárbejelentés napjától kezdődik, feltéve, hogy a szemle jegyzőkönyv minősül a kárrendezéshez szükséges utolsó okiratnak. Abban az esetben viszont, ha a kárszakértői helyszíni szemle az Ön érdekkörében felmerülő okból (betegség, távollét, időpont egyeztetési problémák stb.) nem valósítható meg a kárbejelentéstől számított öt napon belül, akkor a tíz munkanapos határidő a megvalósult helyszíni kárszemle napjától kezdődik, feltéve, hogy a szemle jegyzőkönyv minősül a kárrendezéshez szükséges utolsó okiratnak.

Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha a fentiek szerint számított (a „Jogosultság” megállapításától számított) tíz munkanapon belül nem zárjuk le az Ön kárügyét, akkor az adott kárrendezési eljárással érintett lakás vagy casco biztosítási szerződése hat havi biztosítási díját nem kell megfizetnie, mivel díjelőírását pénzügyileg rendezettnek tekintjük. Ez kizárólag a bejelentett kárüggyel érintett, élő és hatályos biztosítási szerződésekre vonatkozó vállalás, és a díjjal rendezett utolsó hónapot követő első naptári hónap első napjától számított hat hónapra szól.

Az alatt a hat hónap alatt, amíg Önnek nem kell biztosítási díjat fizetnie, Társaságunk a lakás vagy casco biztosítási szerződésében foglaltak szerint változatlan, az eredetivel megegyező feltételek szerint kockázatban áll.

A Szolgáltatási Garancia önkéntes vállalásunkon alapul, ingyenes jellegű, az Ön számára semmilyen címen nem keletkeztet költséget, kiadást és nincs sem személyi jövedelemadó, sem egyéb adó vonzata.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a hat hónap alatt bármilyen okból (évfordulóra történő felmondás akár az Ön, akár Társaságunk részéről, érdekmúlás stb.) megszűnik az Ön lakás vagy casco biztosítási szerződése, akkor a szerződés megszűnésének napján érvényét veszti a Szolgáltatási Garancia vállalásunk is. Ebből eredően díj visszatérítési kötelezettségünk nincs, díjkövetelést nem tudunk teljesíteni.

Amennyiben a biztosítási szerződése megszűnését követően, de még a hat hónapos időtartam alatt Ön új lakás vagy casco biztosítási szerződést köt Társaságunknál, a Szolgáltatási Garanciából fel nem használt kedvezmény az új biztosítási szerződésre nem vihető át és Társaságunkkal szemben egyéb módon sem érvényesíthető.

Abban az esetben, ha a hat hónapos időtartam alatt Ön kezdeményezi a lakás vagy casco biztosítási szerződése – egyben díjemeléssel is járó – módosítását és ajánlatát Társaságunk elfogadja, akkor a többletdíj összegét Önnek kell megfizetnie.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatási Garancia nem érinti az Ön jogát arra vonatkozóan, hogy követelje a lakás vagy casco biztosítási szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítését, valamint nem minősül a felek között létrejött biztosítási szerződés módosításának, ez a vállalás társaságunknak egy Ön számára előnyös, ingyenes többletszolgáltatása, önkéntes kötelezettségvállalása. Amennyiben tehát biztosítási esemény következett be, tisztázott és bizonyított a jogalap, valamint az összegszerűség, mentesülési ok vagy kizárás nem áll fenn, akkor Ön jogszerűen tarthat igényt Társaságunk szerződésszerű teljesítésére, az önként vállalt tíz munkanapos határidő letelte után is.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben Társaságunk a bejelentett lakás vagy casco biztosítási szerződésből eredő kárügyét a vállalásunkban megjelölt 10 munkanapon belül olyan okból nem tudja lezárni, amely az Ön oldalán és érdekkörében merül fel, akkor Ön nem szerez jogosultságot a Szolgáltatási Garanciára.

Ez utóbbi esetben – amennyiben a bejelentett kárüggyel érintett biztosítási szerződése még élő és azt a továbbiakban is hatályban kívánja tartani –, a díjfizetési kötelezettségének az eredeti esedékességi időpontokban és gyakoriság szerint eleget kell tennie.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatási Garancia nyújtása önkéntes vállalás, amely a jövőben Társaságunk részéről bármikor egyoldalúan visszavonható, indokolás nélkül megszüntethető a szolgáltatás nyújtása. Ebből eredően semmilyen jogcímen nem lehet Társaságunkkal szemben igényt, követelést érvényesíteni, sem peren kívül, sem peres úton.

Letölthető dokumentumok

A korábbi évek archív dokumentumait a jobb oldali "További linkek" boxból érheti el.

Panaszok kezelése

A Groupama Biztosító

célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Ismerkedjen meg a Groupama Biztosító Panaszkezelési szabályzatával és a Panaszkezeléssel kapcsolatos útmutatójával.

További információ >>

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.