Elérhetőségeink
+36 1 467 3500
Search toggle

Hasznos linkek életbiztosításokhoz

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízásra

Eszközalap neve Mögöttes befektetési alap alapkezelési költsége/év Letétkezelési díj/év Egyéb költségek/év
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 0,50% 0,50% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 0,22% 0,22% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Afrika Részvény Forint Eszközalap 0,95% 0,95% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Török Részvény Forint Eszközalap 0,80% 0,80% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 0,22% 0,22% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Közép-európai Részvény Forint Eszközalap 0,80% 0,80% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Állampapír Kötvény Eszközalap 0,58% 0,58% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1,50% 1,50% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Pénzpiaci Forint Eszközalap 0,00% 0,00% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 2,00% 2,00% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Közép-európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 0,58% 0,58% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 0,22% 0,22% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 0,00% 0,58% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 0,58% 0,58% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 0,00% 0,00% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 0,00% 0,00% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 0,00% 0,58% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 0,58% 0,58% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Állampapír Forint Eszközalap 0,00% 0,00% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 0,00% 0,00% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Részvény Forint Eszközalap 0,00% 0,00% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Fejlett Európai Részvény Forint Eszközalap 0,00% 0,20% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Jelzálog Forint Eszközalap 0,00% 0,00% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Euró Államkötvény Forint Eszközalap 0,00% 0,00% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 0,15% 0,15% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0,59% 0,59% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 0,45% 0,45% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 0,65% 0,65% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 0,30% 0,48% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0,60% 0,60% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 0,60% 0,60% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Forint Eszközalap 0,00% 0,00% 0,011% 0,02% 0,00% 0,03%
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 0,50% 0,50% 0,00% 0,02% 0,00% 0,03%
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 0,22% 0,22% 0,00% 0,02% 0,00% 0,03%
Pénzpiaci Euró Eszközalap 0,00% 0,50% 0,00% 0,02% 0,00% 0,03%
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 0,15% 0,15% 0,00% 0,02% 0,00% 0,03%

Megtakarítási jellegű élet- és nyugdíjbiztosításaink honlapunkon is elérhető Kondíciós Listái tartalmazzák az egyes termékekre vonatkozó tájékoztatást a Teljes Költség Mutatóról. A befektetési egységekhez kötött biztosítások TKM tájékoztatójában megadott hivatkozás szerint a letölthető dokumentumok között eszközalaponkénti bontásban is megtekintheted a biztosítások TKM értékeit, illetve klasszikus biztosításnak minősülő termékrészeink TKM értékeit.

Az alábbiakban letölthető dokumentum a unit-linked típusú (azaz befektetési egységekhez kötött) biztosítások legfontosabb tudnivalóit tartalmazza a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) összeállításában, és azzal a céllal készült, hogy elősegítse e termékek jobb megértését.

Figyelem! Jelen tájékoztató elolvasása nem helyettesíti az adott termékek szerződéses feltételeinek részletes tanulmányozását!

Letölthető dokumentumok

Letölthető dokumentumok

FATCA tájékoztató

Mi a FATCA?

A FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) az amerikai kormányzat által 2010-ben elfogadott, a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló törvényt jelenti.

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 2014. február 4-én kétoldalú megállapodást írt alá a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról. A két ország kormánya közötti megállapodást a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény hirdette ki.

A Megállapodás alapján az Amerikai Egyesült Államok adóhatósága (IRS) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikus módon információt cserél a területükön bejegyzett pénz- és tőkepiaci szereplőknél vezetett, a partnerállamban belföldön illetőséggel bíró ügyfelek számlái vonatkozásában.

2014. július 1-jétől kezdődően a Megállapodással rendelkező államban működő, illetve regisztrált pénzügyi intézményeknek – így a Groupamának is – az új számlák nyitása, illetve a régi ügyfelek átvizsgálása terén keletkeznek feladataik. A Megállapodás alapján, az abban foglaltak végrehajtásához kapcsolódóan a hazai pénz- és tőkepiaci szereplők részére adatszolgáltatási kötelezettség is előírásra kerül. A NAV az intézményektől beérkező adatokat a Megállapodásban foglaltak alapján továbbítja az amerikai fél felé.

A Groupama Biztosító Zrt. regisztrált az amerikai adóhatóság (IRS) oldalán, így együttműködő pénzügyi intézménynek minősül. A regisztráció keretében kapott ún. GIIN (Global Intermediary Identification Number) számunk: ZP73ZQ.00015.ME.348.

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 231/F.§, illetve 167/D.§ (1) bekezdésében szereplő tájékoztatási kötelezettség végrehajtása céljából az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:

2. Illetőségvizsgálat

a) Új Egyéni Számlák (természetes személy által kötött életbiztosítási szerződések)

Megállapodás alapján 2014. július 1-jén vagy azt követően nyitott azon, ún. egyéni, pénzügyi számlák (a Megállapodás megfogalmazása alapján: „Készpénz Egyenértékkel Rendelkező Biztosítási Szerződés) esetében el kell végeznünk a számlatulajdonos adóügyi illetőségének vizsgálatát. Ennek során be kell kérnünk a számlatulajdonos nyilatkozatát, illetve adatait, amely alapján megállapítható, hogy az ügyfél adóügyi szempontból amerikai illetőségűnek minősül-e. Számlatulajdonosnak minősül, akinek hozzáférési joga van a Készpénz Egyenértékhez (visszavásárlási összeg) vagy joga van a szerződés kedvezményezettjét megváltoztatni, valamint az is, aki a szerződési feltételek értelmében szabályosan jogosult a kifizetésre. Lejáratakor minden olyan személyt, akit kifizetés illet meg, Számlatulajdonosként kell kezelnünk.

Amennyiben a nyilatkozat alapján az ügyfél adózási szempontból amerikai illetőségű, nyilatkozatot kell beszereznünk, amely tartalmazza az ügyfél egyesült államokbeli adóazonosítóját. A Megállapodás itt a nyilatkozat beszerzésére alkalmas nyomtatványként egy, az IRS által kiadott formanyomtatványra hivatkozik (IRS Form W-9).

Az illetőségvizsgálat eredménye alapján a pénzügyi számlát (a biztosítási szerződést) Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként vagy Nem Jelentendő Számlaként azonosítjuk. (Az IRS felé történő jelentés a NAV-on keresztül valósul meg évente.)

Amennyiben tudomásunkra jut, vagy feltételezzük, hogy az ügyfél által tett nyilatkozat hibás vagy megbízhatatlan (pl. az ügyfél arról nyilatkozik, hogy nem adózási szempontból nem amerikai illetőségű, azonban az Egyesült Államokra utaló jel/adat (ún. US indícia) áll rendelkezésünkre (pl. amerikai állampolgárság, amerikai lakcím), akkor egy újabb nyilatkozat, illetve újabb dokumentumok szükségesek annak bizonyítására, hogy az ügyfél egy Egyesült Államokbeli Állampolgár vagy egyesült államokbeli adózási szempontból. US indicia lehet: egyesült államokbeli állampolgárság vagy lakóhely, egyesült államokbeli születési hely, egyesült államokbeli levelezési vagy tartózkodási cím, egyesült államokbeli telefonszám, állandó átutalási megbízás egy Egyesült Államokban fenntartott számlára, érvényes meghatalmazási vagy aláírási jogot élvező, egyesült államokbeli lakcímmel rendelkező személy, vagy olyan "átvételi megbízott" vagy "levéltartási" cím, amely a Számlatulajdonos egyetlen címe a nyilvántartásunkban.

b) Új Jogalanyi Számlák (jogi személyek által kötött életbiztosítási szerződések)

Nyilatkozatot kell beszereznünk a jogi személy számlatulajdonosoktól is annak meghatározása céljából, hogy az adott jogalany – a FATCA Megállapodás alapján – milyen státusszal rendelkezik. (A lehetséges státuszok: Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy; Magyar Pénzügyi Intézmény vagy más Partner Joghatóság Pénzügyi Intézménye; résztvevő Külföldi Pénzügyi Intézmény, együttműködőnek tekintett Külföldi Pénzügyi Intézmény vagy mentesített haszonhúzó; Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany vagy Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany).

A Megállapodás részletesen szabályozza, hogy az ügyfél által tett nyilatkozat tartalma alapján mely esetekben minősül Egyesült Államoknak Jelentendő, illetve nem az Egyesült Államoknak Jelentendő Számlának az adott számla (szerződés).

3. Adatszolgáltatás a NAV felé

Az illetőségvizsgálat alapján történő adatszolgáltatást az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) alapján, az adóévet követő év június 30-ig kötelesek vagyunk teljesíteni a NAV felé a Megállapodásban foglalt adattartalommal.

4. Egyéb fontos tudnivalók

A Számlatulajdonost 5 munkanapon belül változás-bejelentési kötelezettség terheli felénk, amennyiben adataiban – így különösen, amelyek adóügyi illetőségét befolyásolják – változás következik be.

Amennyiben az ügyfél elutasítja a FATCA-nyilatkozat vagy bármely Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló adat megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, kötelesek vagyunk a szerződést az Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként és Számlatulajdonosként minősíteni.

A FATCA-val kapcsolatban további részletes információt itt találsz.

1. Mi a FATCA?

A FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) az amerikai kormányzat által 2010-ben elfogadott a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló törvényt jelenti.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 2014. február 4-én kétoldalú megállapodást írt alá a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról (a továbbiakban: Megállapodás). A Megállapodást a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény hirdette ki.

A Megállapodás alapján az Amerikai Egyesült Államok adóhatósága (IRS) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikus módon információt cserélnek a területükön bejegyzett pénz- és tőkepiaci szereplőknél vezetett, a partnerállamban belföldön illetőséggel bíró ügyfelek számlái vonatkozásában.

2014. július 1-jétől kezdődően a Megállapodással rendelkező államban működő, illetve regisztrált pénzügyi intézményeknek – így a Groupama Garancia Biztosító ZRt-nek is – az új számlák nyitása, illetve az régi ügyfelek átvizsgálása terén keletkeznek feladataik. A Megállapodás alapján, az abban foglaltak végrehajtásához kapcsolódóan a hazai pénz- és tőkepiaci szereplők részére adatszolgáltatási kötelezettség is előírásra kerül. A NAV az intézményektől beérkező adatokat a Megállapodásban foglaltak alapján továbbítja az amerikai fél felé.

A Groupama Garancia Biztosító ZRt. regisztrált az amerikai adóhatóság (IRS) oldalán, így együttműködő pénzügyi intézménynek minősül. A Groupama Garancia Biztosító ZRt. regisztráció keretében kapott ún. GIIN (Global Intermediary Identification Number) száma: ZP73ZQ.00015.ME.348.

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 231/F.§, illetve 167/D.§ (1) bekezdésében szereplő tájékoztatási kötelezettség végrehajtása céljából a Groupama Garancia Biztosító ZRt. az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit:

2. Illetőségvizsgálat

a) Új Egyéni Számlák (természetes személy által kötött életbiztosítási szerződések)

Megállapodás alapján 2014. július 1-jén vagy azt követően nyitott azon, ún. egyéni, pénzügyi számlák (a Megállapodás megfogalmazása alapján: „Készpénz Egyenértékkel Rendelkező Biztosítási Szerződés) esetében, el kell végezni a számlatulajdonos adóügyi illetőségének a vizsgálatát. Ennek során be kell kérni a számlatulajdonos nyilatkozatát, illetve adatait, amely alapján megállapítható, hogy az ügyfél adóügyi szempontból amerikai illetőségűnek minősül-e. Számlatulajdonosnak minősül akinek hozzáférési joga van a Készpénz Egyenértékhez (visszavásárlási összeg) vagy joga van a szerződés kedvezményezettjét megváltoztatni, valamint az is aki a szerződési feltételek értelmében szabályosan jogosult a kifizetésre. Lejáratakor minden olyan személyt, akit kifizetés illet meg, Számlatulajdonosként kell kezelni.

Amennyiben a nyilatkozat alapján az ügyfél adózási szempontból amerikai illetőségű, a Biztosítónak be kell szereznie egy nyilatkozatot, amely tartalmazza az ügyfél egyesült államokbeli adóazonosítóját. A Megállapodás itt a nyilatkozat beszerzésére alkalmas nyomtatványként egy, az IRS által kiadott formanyomtatványra hivatkozik (IRS Form W-9)

Az illetőségvizsgálat eredménye alapján a biztosító a pénzügyi számlát (a biztosítási szerződést) Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként vagy Nem Jelentendő Számlaként azonosítja. (Az IRS felé történő jelentés a NAV-on keresztül valósul meg évente)

Amennyiben a biztosítónak tudomására jut, vagy feltételezi, hogy az ügyfél által tett nyilatkozat hibás vagy megbízhatatlan (pl. az ügyfél arról nyilatkozik, hogy nem adózási szempontból nem amerikai illetőségű, azonban az Egyesült Államokra utaló jel/adat (ún. US indícia) áll a biztosító rendelkezésére (pl. amerikai állampolgárság, amerikai lakcím), akkor egy újabb nyilatkozat, illetve dokumentumok szükségesek annak bizonyítására, hogy az ügyfél egy Egyesült Államokbeli Állampolgár vagy egyesült államokbeli adózási szempontból. US indicia lehet: egyesült államokbeli állampolgárság vagy lakóhely, egyesült államokbeli születési hely, egyesült államokbeli levelezési vagy tartózkodási cím, egyesült államokbeli telefonszám, állandó átutalási megbízás egy Egyesült Államokban fenntartott számlára, érvényes meghatalmazási vagy aláírási jogot élvező, egyesült államokbeli lakcímmel rendelkező személy, vagy olyan "átvételi megbízott" vagy "levéltartási" cím, amely a Számlatulajdonos egyetlen címe a biztosító nyilvántartásában.

b) Új Jogalanyi Számlák (jogi személyek által kötött életbiztosítási szerződések)

A biztosítónak be kell szereznie egy nyilatkozatot a jogi személy számlatulajdonosoktól is annak meghatározása céljából, hogy az adott jogalany – a FATCA Megállapodás alapján – milyen státusszal rendelkezik. (A lehetséges státuszok: Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy; Magyar Pénzügyi Intézmény vagy más Partner Joghatóság Pénzügyi Intézménye; résztvevő Külföldi Pénzügyi Intézmény, együttműködőnek tekintett Külföldi Pénzügyi Intézmény vagy mentesített haszonhúzó; Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany vagy Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany).

A Megállapodás részletesen szabályozza, hogy az ügyfél által tett nyilatkozat tartalma alapján mely esetekben minősül Egyesült Államoknak Jelentendő, illetve nem az Egyesült Államoknak Jelentendő Számlának az adott számla (szerződés).

3. Adatszolgáltatás a NAV felé

Az illetőségvizsgálat alapján történő adatszolgáltatást a biztosító az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) alapján az adóévet követő év június 30-ig köteles teljesíteni a NAV felé a Megállapodásban foglalt adattartalommal.

4. Egyéb fontos tudnivalók

A Számlatulajdonost a biztosító felé 5 munkanapon belül változás-bejelentési kötelezettség terheli, amennyiben adataiban – így különösen, amelyek adóügyi illetőségét befolyásolják – változás következik be.

Amennyiben az ügyfél elutasítja a FATCA-nyilatkozat vagy bármely Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló adat megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, a biztosító köteles a szerződést az Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként és Számlatulajdonosként minősíteni.

A FATCA-val kapcsolatban további részletes információt az alábbi oldalon talál:

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA