Megjelenés dátuma: 2022.03.25.

Mezőgazdasági Biztosítások – Gazda biztosítási csomag

A Gazda Biztosítási Csomag egy olyan mezőgazdasági növény-, állat-, vagyon- és felelősségbiztosítási termékeket tartalmazó szerződéscsomag, mely a mezőgazdasági termelést végző gazdálkodók számára nyújthat teljes körű biztosítási védelmet birtokmérettől függetlenül, a növénytermesztésben, az állattenyésztésben, a kertészetekben, illetve azok létesítményeiben, berendezéseiben, eszközeiben a leggyakrabban előforduló elemi károkkal és felelősségi károkkal szemben.

Szerződéskötéskor Ügyfelünk szabadon választhat a biztosítási termékek kínálta különböző kockázatok közül. A választott biztosítási termékeket a biztosító egy keretszerződésben tartja nyilván, ügyfeleink kényelme érdekében azokról egy számlát küldünk a választott díjfizetés ütemezés szerint. A csomagban szereplő termékekre külön kötvény készül.

Növénybiztosítások

A mezőgazdasági növénytermelés különösen érzékeny a természeti hatásokra, ezért is van lehetőség a „Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről” szóló 2011. évi CLXVIII. törvény keretei között bizonyos növénybiztosítások után díjtámogatást igénybe venni. A Groupama Biztosító növénybiztosítási módozatai széleskörű biztosítási védelmet nyújtanak, a termelő igénye szerint akár díjtámogatott módozat keretében, akár hagyományos (nem támogatott) módozatban a leggyakoribb jég, tűz, vihar és téli fagy kockázatokkal szemben.

Díjtámogatott termékeink a mindenkor hatályos jogszabályok és rendelkezések alapján változnak, hogy a Termelő mindenkor az érvényes támogatási feltételeknek megfelelő szerződést köthessen. A hatályos jogszabályok szerint három termék kaphat díjtámogatást:
 
 • „A” típusú Gazda Növénybiztosítás – csomagbiztosítás, mely tartalmazza a jég, tűz, vihar, téli-, tavaszi - és őszi fagy, aszály, árvíz, felhőszakadás kockázatok elleni védelmet, a főbb növényekre, általában 65%, de minimum 41,25% támogatási intenzitással.
 • „B” típusú Gazda Növénybiztosítás – gyakoribb növényekre (108 növény) köthető, választható kockázatokkal: jég, tűz, vihar, téli és őszi fagy. 65-30% közötti (korábbi években 60% körül) támogatási intenzitással.
 • „C” típusú Gazda Növénybiztosítás – az összes növényre, választható bármelyik fenti kockázat, 65-30% közötti (korábbi években 30%) támogatási intenzitással.

A Gazda növénybiztosítás nem díjtámogatott termékként az összes növényre köthető, s védelmet nyújthat a jellemző kockázatokra, úgymint jég, tűz, vihar téli fagy. Továbbá a díjtámogatott szerződések mellé is kínáljuk ezt a terméket „kiegészítő” biztosításként, ugyanis a támogatási előírások miatt azok csak a 30%-nál nagyobb kárt okozó káreseményekre nyújtanak védelmet. Ezzel a kiegészítéssel a magyarországi piaci gyakorlat szerinti 5% kárküszöbtől kártérítést kaphat a termelő.

13648_4 Termékismertető GB441 Jelű Gazda Biztosítási Csomag A típusú növénybiztosítás 2021.04.05 - PDF
99,8 Kb

13649_4 Termékismertető GB442 Jelű Gazda Biztosítási Csomag B típusú növénybiztosítás 2021.04.05 - PDF
97,5 Kb

13650_4 Termékismertető GB443 Jelű Gazda Biztosítási Csomag C típusú növénybiztosítás 2021.04.05 - PDF
98,4 Kb

13669_3 Termékismertető GB444 Jelű Gazda növénybiztosítási csomag 2021.04.05 - PDF
98 Kb

13522_Mezőgazdasági_növénykárigény_bejelentő_20180525 - PDF
70,6 Kb

Állatbiztosítások

A Gazda Állatbiztosításban az összes nagytestű haszonállat, továbbá a baromfi félék biztosítási védelméről is gondoskodhat a Gazda.
 
 • Elemi kár (alapbiztosítás) kockázat kiterjed tűz, villámcsapás, vihar, árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés, jégverés, illetve baromfiállomány esetében áramkimaradás kiegészítő esetén az áramkimaradásból eredő hőguta, fulladás okozta elhullásos káreseményekre.
 • Az elemi kár biztosítás kiegészíthető továbbá:
- Betegség-baleset eredetű, katasztrófa jellegű (technológiai veszteség szokásos mértékét 10%-al meghaladó) elhullásokra.
- Állami kártalanítás alá eső fertőző betegségek, járványok esetében elrendelt hatósági zárlat következtében felmerülő, állami kártalanítás során meg nem térülő          többletköltségekre (őrzési, fertőtlenítési, túltartási költség, tejtermelési veszteség, stb.)
 

13670_2 Termékismertető GB445 jelű Gazda Állatbiztosítási Csomag 2019.11.15 - PDF
90,5 Kb

Mezőgazdasági vagyon- és felelősségbiztosítás

A Gazda csomag eleme a mezőgazdasági vállalkozókra, termelőkre specializált vagyonbiztosítás is, melyben az általános vagyontárgyak mellett a mezőgazdasági ingatlanokat (szárítók, öntöző berendezések, stb.), mezőgazdasági gépeket, továbbá üvegházakat, fólia sátrakat és az azokban termelt növényeket is biztosítási védelem alá lehet helyezni.
 • Alapfedezeti csomag kiterjed: tűz, robbanás, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, légi járművek és rakományaik által okozott károkra.
 • Az elemi kár csomag (alapfedezeti mellé köthető) kiterjed a fentieken kívül a vihar, az árvíz és felhőszakadás, földmozgások, jégverés és hónyomás, különféle vezetéktörésekből származó káreseményekre.
 • Betöréses lopás és rablás kockázat védelmi szintekhez rendelt biztosítási összegek erejéig nyújt fedezetet az illetéktelen behatolás következményeire.
 • A Géptörés biztosítás a biztosított mezőgazdasági gépek, munkaeszközök belső és/vagy külső erőhatásainak miatti töréskáraira nyújt fedezetet.
 • Az Üveg- és fólia biztosítás az üvegházak és fólia sátrak építményeit és az alattuk nevelt növényállományt védi.


A Gazda Vagyonbiztosítás Felelősségbiztosítási kockázatokra is kierjedhet.
 • Tevékenységi felelősségbiztosítás körébe tartoznak a meghatározott üzleti tevékenység gyakorlása során szerződésen kívül okozott vagyoni károk, melyekben a biztosított a magyar jog szabályai szerint mint üzleti tevékenység gyakorlója kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 • Munkáltatói Felelősségbiztosítás keretében a biztosított, a jogszabályok szerint végzett munkáltatói minőségében, tevékenységének gyakorlása során, a munkavállalókat érő munkabalesetek következményeire vásárolhat fedezetet.
 • Vegyszerhasználók felelősségbiztosítása keretében a vegyszerhasználóként harmadik személynek okozott dologi károkra (pl: szomszéd vetés, méhészetek) vásárolható fedezet.

 

13671_3 Termékismertető GB446 jelű Gazda Vagyon- és Felelősségbiztosítási Csomag 2021.04.05 - PDF
97,7 Kb

13820 Vállalkozások felelősségbiztosításának általános szerződési feltételei és ügyféltájékoztatója 2019.03.01 - PDF
187,8 Kb

Mezőgazdasági Üzleti Igazgatóság

Mezőgazdasági Üzleti Igazgatóságunk készséggel áll rendelkezésére!

Amennyiben részletes tájékoztatást szeretne kapni szolgáltatásunkról, forduljon Mezőgazdasági Üzleti Igazgatóságunkhoz!

Cím: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

Telefon: +36 1 462 3809

Email cím: mgajanlat@groupama.hu

12413_Vállakozások felelősségbiztosításának általános szerződési feltételei és ügyféltájékoztatója_20171101 - PDF
286,7 Kb

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.