Megjelenés dátuma: 2015.07.01.

Építés- és szerelésbiztosítás

Biztosításunk a magas- és mélyépítés során végzett építési munkák közel teljes skálájára kínál védelmet. Az Építés- és szerelésbiztosítás mind a saját, mind a külső kivitelezők által megvalósítandó beruházásokhoz megköthető.

Mire nyújthat fedezetet a biztosítás?

 

  Építés- és szerelésbiztosításunk a különféle magas- és mélyépítési munkák során bekövetkező, előre nem látható események (pl. kivitelezési hiba, természeti eredetű károk stb.) miatt keletkező azon károkra nyújt fedezetet, amelyek következtében az építési, szerelési teljesítések oly mértékben károsodnak, hogy az építési munkák tervszerű folytatásához szükséges a javítás, a helyreállítás, illetve a pótlás.
  A biztosítás a kivitelezési folyamat egészére az előkészítéstől a karbantartási időszak befejezéséig védelmet nyújt.
 

Az Építés- és szerelésbiztosítással a kivitelezendő objektumok és az ahhoz kapcsolódó költségek biztosítása az alábbi bontás szerint történik:            

  • az építési/szerelési vállalkozó összes szerződésben meghatározott teljesítése
  • építéshelyszíni berendezések és segédszerkezetek
  • építőgépek
  • meglévő épületek (építmények), amelyeken, vagy amelyek mellett az építés, szerelés történik
  • a kár enyhítésével, valamint a kár helyének és okának feltárásával, mértékének meghatározásával, illetve ezen intézkedések során keletkezett (okozott) további károk helyreállításával kapcsolatos költségek.
  A biztosítás mind a saját, mind a külső kivitelezők által megvalósítandó beruházásokhoz megköthető, akár új építésről/szerelésről van szó, akár felújításról, átépítésről. A szerződési feltételek keretei között biztosítottnak minősül az építtető (beruházó), valamint a biztosított építkezésben résztvevő építési vállalkozó (kivitelező), és az alvállalkozók is.
  Az Építés- és szerelésbiztosítás mellé köthető felelősségbiztosítás is, mely harmadik személy személyi sérülése, illetve baleseti jelleggel okozott dologi kára esetén nyújt segítséget.
  Lehetőséget kínálunk egyéb káreseményekkel kapcsolatos többletköltségek (pl. túlóra, expressz és légi szállítások, romeltakarítási munkálatok stb.), a biztosított építési tevékenysége által a meglévő épületekben okozott károk, a kivitelezés során idegen harmadik személynek okozott személysérüléses, illetve tárgyrongálással járó károk, valamint a hibás tervezés miatt bekövetkező károk biztosítására is.

 

Groupama a világban

A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.