Elérhetőségeink
+36 1 467 3500
Search toggle

Lezárt értékesítésű Életbiztosítások

Generáció BEFUTÓ Portfóliók

Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2014. január 27. - március 14.

Végleges hozamszorzók

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • BEFUTÓ 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 180,16%
 • BEFUTÓ 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 292,25%

Lejárati hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Generáció BEFUTÓ 6 Portfólió esetén

a. A tőkevédelem értelmében a portfólió lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 12,62% (nem évesített).
b. Az eszközalap lejáratakor megállapításra kerül a mögöttes index 2014. március 17-étől 2020. március 13-áig mért hozama („Indexhozam”).
c. A „Hozamszorzó” értéke: 180,16%.
d. A fenti a-c. pontokban meghatározott értékekből számítódik az értékpapír lejárati hozama az alábbi képlet szerint: max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Indexhozam”) fenti értékekkel: max (12,62%; 180,16% × „Indexhozam”) ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a mögöttes értékpapír lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Generáció BEFUTÓ 10 Portfólió esetén

a. A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
b. Az eszközalap lejáratakor megállapításra kerül a mögöttes index 2014. március 17-étől 2024. március 13-áig mért hozama („Indexhozam”).
c. A „Hozamszorzó” értéke: 292,25%.
d. A fenti a-c. pontokban meghatározott értékekből számítódik az értékpapír lejárati hozama az alábbi képlet szerint: max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Indexhozam”) fenti értékekkel: max (21,9%; 292,25% × „Indexhozam”) ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a mögöttes értékpapír lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Mutual Fund Alpha HUF ER Index
Kezdő érték 2014.­03.17 100,00
Aktuális érték 2023.­10.24 120,03
Indexhozam 20,03%

Generáció SPRINTER Portfóliók

Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2014. április 28. - június 6.

Végleges hozamszorzók

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • SPRINTER 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 181%
 • SPRINTER 10 Portfólió esetében a végleges hozamszorzó: 158,3%

Lejárati hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes értékpapírok lejárati hozama határozza meg. Az értékpapírok lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Generáció SPRINTER 6 Portfólió esetén

a. A tőkevédelem értelmében a portfólió lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 12,62% (nem évesített).
b. Az eszközalap lejáratakor megállapításra kerül a mögöttes index 2014. június 16-ától 2020. június 15-éig mért hozama („Indexhozam”).
c. A „Hozamszorzó” értéke 181%.
d. A fenti a-c. pontokban meghatározott értékekből számítódik az értékpapír lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Indexhozam”) fenti értékekkel: max (12,62%; 181% × „Indexhozam”) ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a mögöttes értékpapír lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Diversified Selected Funds II ER Index
Kezdő érték 2014.­06.16 185,37
Aktuális érték 2020.­06.15 151,85
Indexhozam -18,08%

Generáció SPRINTER 10 Portfólió esetén

a. A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
b. A biztosítás tartama során (2024. június 14-éig) minden tőzsdei napon megállapításra kerül a mögöttes index 2014. június 16-ától az adott tőzsdenapig mért hozama („Indexhozam”).
c. A biztosítás lejáratakor megállapításra kerül a fent bemutatott „Indexhozam”-ok közül a legmagasabb („Maximális Hozam”).
d. A „Hozamszorzó” értéke 158,3%
e. A fenti a-d. pontokban meghatározott értékekből számítódik az értékpapír lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Maximálishozam”)
fenti értékekkel: max (21,9%; 158,3% × „Maximális hozam”)
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a mögöttes értékpapír lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Diversified Selected Funds II ER Index
Kezdő érték 2014.­06.16 185,37
Aktuális érték 2023.­10.24 141,75
Indexhozam -23,53%
Maximum hozam 3,72%

Generáció GYARAPÍTÓ 5 Portfólió

Értékesítés: 2014. május 26. - július 6.

Befektetési lehetőség

A Generáció Életbiztosítás Generáció GYARAPÍTÓ 5 Portfólióját alkotó eszközalap egy tőke- és hozamvédelmet nyújtó, zártvégű eszközalapba jelent közel 5 éves időtávú befektetést. Az eszközalap lejárata: 2019. március 18. Az eszközalap elsősorban az OTP Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevélbe, kisebb részben állampapírokba és más kamatozó eszközökbe fektet mérsékelt kockázat mellett. A jelzáloglevelek olyan speciális hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek ingatlanfedezettel rendelkeznek (ingatlanokra bejegyzett jelzálogjog), így kockázatuk általában alacsonyabb a biztosíték nélkül kibocsátott kötvényeknél. Az eszközalap hozamát – a nettó hozamvédett szinten felül – tovább növelhetik a mögöttes értékpapírok tartam során történő kifizetéseinek újrabefektetésein elért hozamok. A biztosító az életbiztosítás lejárati szolgáltatásának számításakor a biztosítási költségek fedezésére levonja a biztosítási feltételekben rögzített költségeket. Az eszközalap befektetési politikájának, a lejárati hozamszámításnak, illetve az esetleges kockázatoknak a részletes leírása a biztosítási feltételekben szerepel, mely elérhető a Groupama Garancia Biztosító honlapján

Tőkevédelem

A tőkevédelemnek köszönhetően a Generáció GYARAPÍTÓ 5 Portfólió lejáratakor vagy a biztosítottnak a speciális portfólió tartama közben bekövetkező halálakor a kedvezményezett legalább a befizetett tőkét és az értékesítési időszakra jóváírt hozamot megkapja.

Nettó hozamvédelem

Generáció Életbiztosítás Generáció GYARAPÍTÓ 5 Portfóliójának lejáratakor a minimális hozam 14,88% lesz. A nettó hozamvédelem teljesítéséhez az eszközalap védett árfolyama az eszközalap lejáratára bruttó 27,65%-kal növekszik.

Generáció LENDÜLET Portfóliók

Értékesítés: 2014. augusztus 11. - szeptember 26.

Végleges hozamszorzók

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • LENDÜLET 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 143%
 • LENDÜLET 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 226%

Lejárati hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes értékpapírok lejárati hozama határozza meg. Az értékpapírok lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Generáció LENDÜLET 6 Portfólió esetén

a. A tőkevédelem értelmében a portfólió lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 12,62% (nem évesített).
b. Az eszközalap lejáratakor megállapításra kerül a mögöttes indexek 2014. október 10-étől a Kiegészítő Feltételekben meghatározott „Megfigyelési időpont”-okig mért hozama. A Eurostoxx 50 Index hozamából levonásra kerül a 3 hónapos Euribor mindenkori értéke („Indexhozam”).
c. Minden „Megfigyelési időpont”-ban kiszámításra kerül a „Megfigyelt hozam” az „Indexhozam”-ok súlyozott átlagaként az alábbiak szerint:
az adott időpontban legmagasabb „Indexhozam” 45%-os,
a második legnagyobb „Indexhozam” 35%-os,
a legalacsonyabb „Indexhozam” 20%-os súllyal szerepel.
d. A tartam során megállapított, összesen 24 „Megfigyelt hozam” számtani átlaga az „Átlaghozam”
e. A „Hozamszorzó” értéke 143%.
f. A fenti a-e. pontokban meghatározott értékekből számítódik az értékpapír lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Átlaghozam”)
fenti értékekkel: max (12,62%; 143% × „Átlaghozam”)
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a mögöttes értékpapír lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Megfigyelési időpontok Indexhozamok Megfigyelt hozam
Euro Stoxx 50 Pr Hungarian Commo ER OTP Hungarian MF ER
2015.01.09 1,70% -7,72% -2,52% -1,66%
2015.04.09 26,38% -11,30% 2,98% 10,65%
2015.07.09 14,28% -11,88% 0,66% 4,28%
2015.10.09 8,62% -16,24% -3,01% -0,43%
2016.01.11 1,18% -27,95% -7,91% -7,82%
2016.04.11 -2,23% -25,67% -4,32% -7,65%
2016.07.11 -3,47% -21,66% -5,80% -7,92%
2016.10.10 1,64% -20,38% -4,99% -5,09%
2017.01.09 10,86% -21,80% 2,04% 1,24%
2017.04.10 16,70% -22,32% 7,75% 5,76%
2017.07.10 16,71% -25,71% 8,57% 5,38%
2017.10.09 21,26% -24,01% 14,70% 9,91%
2018.01.09 21,77% -19,71% 19,31% 12,61%
2018.04.09 14,88% -20,16% 12,41% 7,01%
2018.07.09 16,51% -22,66% 12,29% 7,20%
2018.10.09 11,94% -20,23% 12,20% 5,62%
2019.01.09 3,55% -25,28% 12,50% 1,81%
2019.04.09 15,33% -22,91% 17,83% 8,81%
2019.07.09 18,55% -27,21% 19,02% 9,61%
2019.10.09 17,05% -26,88% 15,30% 7,65%
2020.01.09 28,46% -23,75% 26,04% 17,17%
2020.04.09 -1,98% -36,86% 11,12% -3,06%
2020.07.09 10,56% -34,65% 15,47% 3,76%
2020.10.09 11,09 -29,40% 5,75% 1,12%
Átlaghozam 3,58%

Generáció LENDÜLET 10 Portfólió esetén

a. A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
b. Az eszközalap lejáratakor megállapításra kerül a mögöttes indexek 2014. október 10-étől a Kiegészítő Feltételekben meghatározott „Megfigyelési időpont”-okig mért hozama. Az Eurostoxx 50 Index hozamából levonásra kerül a 3 hónapos Euribor mindenkori értéke („Indexhozam”).
c. Minden „Megfigyelési időpont”-ban kiszámításra kerül a „Megfigyelt hozam” az „Indexhozam”-ok súlyozott átlagaként az alábbiak szerint:
az adott időpontban legmagasabb „Indexhozam” 45%-os,
a második legnagyobb „Indexhozam” 35%-os,
a legalacsonyabb „Indexhozam” 20%-os súllyal szerepel.
d. A tartam során megállapított, összesen 40 „Megfigyelt hozam” számtani átlaga az „Átlaghozam”
e. A „Hozamszorzó” értéke 226%.
f. A fenti a-e. pontokban meghatározott értékekből számítódik az értékpapír lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Átlaghozam”)
fenti értékekkel: max (21,9%; 226% × „Átlaghozam”)
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a mögöttes értékpapír lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Megfigyelési időpontok Indexhozamok Megfigyelt hozam
Euro Stoxx 50 Pr Hungarian Commo ER OTP Hungarian MF ER
2015.01.09 1,70% -7,72% -2,52% -1,66%
2015.04.09 26,38% -11,30% 2,98% 10,65%
2015.07.09 14,28% -11,88% 0,66% 4,28%
2015.10.09 8,62% -16,24% -3,01% -0,43%
2016.01.11 1,18% -27,95% -7,91% -7,82%
2016.04.11 -2,23% -25,67% -4,32% -7,65%
2016.07.11 -3,47% -21,66% -5,80% -7,92%
2016.10.10 1,64% -20,38% -4,99% -5,09%
2017.01.09 10,86% -21,80% 2,04% 1,24%
2017.04.10 16,70% -22,32% 7,75% 5,76%
2017.07.10 16,71% -25,71% 8,57% 5,38%
2017.10.09 21,26% -24,01% 14,70% 9,91%
2018.01.09 21,77% -19,71% 19,31% 12,61%
2018.04.09 14,88% -20,16% 12,41% 7,01%
2018.07.09 16,51% -22,66% 12,29% 7,20%
2018.10.09 11,94% -20,23% 12,20% 5,62%
2019.01.09 3,55% -25,28% 12,50% 1,81%
2019.04.09 15,33% -22,91% 17,83% 8,81%
2019.07.09 18,55% -27,21% 19,02% 9,61%
2019.10.09 17,05% -26,88% 15,30% 7,65%
2020.01.09 28,46% -23,75% 26,04% 17,17%
2020.04.09 -1,98% -36,86% 11,12% -3,06%
2020.07.09 10,56% -34,65% 15,47% 3,76%
2020.10.09 11,09 -29,40% 5,75% 1,12%
2021.01.11 23,03% -23,16% 20,81% 13,01%
2021.04.09 35,37% -19,69% 20,02% 18,98%
2021.07.09 38,59% -15,13% 27,29% 23,98%
2021.10.11 38,94% -9,43% 42,93% 31,06%
2022.01.10 44,83% -11,96% 35,08% 30,06%
2022.04.11 31,37% 2,00% 23,71% 22.82%
2022.07.11 19,54% -2,77% 15,14% 13,54%
2022.10.10 15,02% -3,75% 12,89% 10,52%
2023.01.09 39,02% -5,00% 16,86% 22,46%
2023.04.11 47,26% -6,60% 6,39% 22,18%
2023.07.10 43,50% -10,73% 9,03% 20,59%
2023.10.09 37,32% -12,31% 12,66% 18,77%
2024.01.09 N.A. N.A. N.A. N.A.
2024.04.09 N.A. N.A. N.A. N.A.
2024.07.09 N.A. N.A. N.A. N.A.
2024.10.09 N.A. N.A. N.A. N.A.
Átlaghozam 9,27%

Generáció TALÁLAT Portfóliók

Értékesítés: 2014. november 3. - december 13.

Végleges hozamszorzók

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • TALÁLAT 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 130%
 • TALÁLAT 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 215,94%

Lejárati hozamszámítás

Generáció TALÁLAT 6 Portfólió esetén

a. A tőkevédelem értelmében a portfólió lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 12,62% (nem évesített).
b. Az eszközalap lejáratakor megállapításra kerül a mögöttes indexek 2014. december 15-étől a Kiegészítő Feltételekben meghatározott „Megfigyelési időpont”-okig mért hozama. A Eurostoxx 50 Index hozamából levonásra kerül a 3 hónapos Euribor mindenkori értéke („Indexhozam”).
c. Minden „Megfigyelési időpont”-ban kiszámításra kerül a „Megfigyelt hozam” az „Indexhozam”-ok súlyozott átlagaként az alábbiak szerint:
az adott időpontban legmagasabb „Indexhozam” 45%-os,
a második legnagyobb „Indexhozam” 35%-os,
a legalacsonyabb „Indexhozam” 20%-os súllyal szerepel.
d. A tartam során megállapított, összesen 6 „Megfigyelt hozam” számtani átlaga az „Átlaghozam”.
e. A „Hozamszorzó” értéke 130%.
f. A fenti a-e. pontokban meghatározott értékekből számítódik az értékpapír lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Átlaghozam”)
fenti értékekkel: max (12,62%; 130% × „Átlaghozam”)
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a mögöttes értékpapír lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Megfigyelési időpontok Indexhozamok Megfigyelt hozam
Euro Stoxx 50 Pr Hungarian Commo ER OTP Hungarian MF ER 2
2015.12.15 8,59% -22,87% 3,06% 0,36%
2016.12.15 9,01% -17,74% 9,84% 4,03%
2017.12.15 19,78% -19,89% 19,98% 11,94%
2018.12.15 4,44% -21,25% 16,05% 4,53%
2019.12.16 27,74% -20,43% 21,38% 15,88%
2020.12.14 19,15% -24,30% 16,03% 9,37%
Átlaghozam 7,683%

Generáció TALÁLAT 10 Portfólió esetén

a. A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
b. Az eszközalap lejáratakor megállapításra kerül a mögöttes indexek 2014. december 15-étől a Kiegészítő Feltételekben meghatározott „Megfigyelési időpont”-okig mért hozama. Az Eurostoxx 50 Index hozamából levonásra kerül a 3 hónapos Euribor mindenkori értéke („Indexhozam”).
c. Minden „Megfigyelési időpont”-ban kiszámításra kerül a „Megfigyelt hozam” az „Indexhozam”-ok súlyozott átlagaként az alábbiak szerint:
az adott időpontban legmagasabb „Indexhozam” 45%-os,
a második legnagyobb „Indexhozam” 35%-os,
a legalacsonyabb „Indexhozam” 20%-os súllyal szerepel.
d. A tartam során megállapított, összesen 10 „Megfigyelt hozam” számtani átlaga az „Átlaghozam”.
e. A „Hozamszorzó” értéke 215,94%.
f. A fenti a-e. pontokban meghatározott értékekből számítódik az értékpapír lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Átlaghozam”)
fenti értékekkel: max (21,9%; 215,94% × „Átlaghozam”)
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a mögöttes értékpapír lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Megfigyelési időpontok Indexhozamok Megfigyelt hozam
Euro Stoxx 50 Pr Hungarian Commo ER OTP Hungarian MF ER 2
2015.12.15 8,59% -22,87% 3,06% 0,36%
2016.12.15 9,01% -17,74% 9,84% 4,03%
2017.12.15 19,78% -19,89% 19.98% 11,94%
2018.12.15 4,44% -21,25% 16,05% 4,53%
2019.12.16 27,74% -20,43% 21,38% 15,88%
2020.12.15 19,15% -24,30% 16,03% 9,37%
2021.12.15 42,11% -10,31% 26,64% 26,21%
2022.12.15 31,91% 1,83% 18,42% 21,17%
2023.12.15 N.A. N.A. N.A. N.A.
2024.12.13 N.A. N.A. N.A. N.A.
Átlaghozam 11,740%

Generáció ZICCER Portfóliók

Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2013. október 21.- december 7.

Végleges hozamszorzók

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • ZICCER 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 160%
 • ZICCER 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 200%

Lejárati hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Certifikátok lejárati hozama határozza meg. A Certifikátok lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Generáció ZICCER 6 Portfólió esetén:

a.) A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 12,62% (nem évesített).
b.) Az eszközalap lejáratakor meghatározásra kerül a mögöttes index 2013. december 9-étől 2019. december 6-áig mért hozama („Indexhozam”).
c.) A „Hozamszorzó” értéke 160%.
d.) A fenti a-c. pontokban meghatározott értékekből számítódik a Certifikát lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Indexhozam”);
fenti értékekkel: max (12,62%; 160% × „Indexhozam”)
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Diversified Selected Funds ER Index
Kezdő érték 2013.­12.09 163,76
Aktuális érték 2019.­12.06 189,33
Indexhozam 15,62%

A fenti táblázat alapján, mivel a 24,9858% (=160% × 15,6161%) több mint a védett bruttó lejárati hozam (12,62%), így a piaci árfolyam (1,249858) került a kifizetéskor alkalmazásra a kötvény lejáratakor.

Generáció ZICCER 10 Portfólió esetén:

a.) A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
b.) A biztosítás tartama során (2023. december 8-áig) minden tőzsdei napon megállapításra kerül a mögöttes index 2013. december 9-étól az adott tőzsdenapig mért hozama („Indexhozam”).
c.) A biztosítás lejáratakor megállapításra kerül a fent bemutatott „Indexhozam”-ok közül a legmagasabb („Maximum Hozam”), ennek értéke 18,50%.
d.) A „Hozamszorzó” értéke 200%.
e.) A fenti a-d. pontokban meghatározott értékekből számítódik a Certifikát lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Maximum Hozam”);
fenti értékekkel: max (21,9%; 200% × 18,5034%) = 1,370068.
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Diversified Selected Funds ER Index
Kezdő érték 2013.­12.09 163,76
Aktuális érték 2023.­12.08 134,71
Indexhozam -17,74%
Maximum hozam 18,5034%

Generáció ÉLVONAL Portfóliók

Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2013. augusztus 12.- szeptember 20.

Végleges hozamszorzók

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • ÉLVONAL 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 169%
 • ÉLVONAL 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 211%

Lejárati hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Certifikátok lejárati hozama határozza meg. A Certifikátok lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Generáció ÉLVONAL 6 Portfólió esetén:

a.) A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 12,62% (nem évesített).
b.) Az eszközalap lejáratakor meghatározásra kerül a mögöttes index 2013. szeptember 23-ától 2019. szeptember 20-áig mért hozama („Indexhozam”).
c.) A „Hozamszorzó” értéke 169%.
d.) A fenti a-c. pontokban meghatározott értékekből számítódik a Certifikát lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Indexhozam”);
fenti értékekkel: max (12,62%; 169% × „Indexhozam”)
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Hungarian Selected Funds ER Index
Kezdő érték 2013.­09.23 154,90
Aktuális érték 2019.­09.20 191,66
Indexhozam 23,73%

A lejáratkor érvényes indexhozamot (23.73%) a d.) pontban leírt képletbe behelyettesítve az alábbi eredményt kapjuk:

max (12,62%; 169% x 23,73%), ahol max (x;y) a két érték közül a magasabbat jelöli.
A fenti képlet alapján a lejárati piaci hozam a magasabb (1,401050), így kifizetéskor ez az érték került alkalmazásra.

Generáció ÉLVONAL 10 Portfólió esetén:

a.) A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
b.) A biztosítás tartama során (2023. szeptember 22-éig) minden tőzsdei napon megállapításra kerül a mögöttes index 2013. szeptember 23-ától az adott tőzsdenapig mért hozama („Indexhozam”).
c.) A biztosítás lejáratakor megállapításra kerül a fent bemutatott „Indexhozam”-ok közül a legmagasabb („Maximum Hozam”).
d.) A „Hozamszorzó” értéke 211%.
e.) A fenti a-d. pontokban meghatározott értékekből számítódik a Certifikát lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Maximum Hozam”);
fenti értékekkel: max (21,9%; 211% × 29,64%) = 0,6254.
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét. Vagyis az érintett szerződések 1,6254-es piaci lejárati árfolyamon kerülnek kifizetésre.

Hungarian Selected Funds ER Index
Kezdő érték 2013.­09.23 154,90
Aktuális érték 2023.­09.22 148,57
Indexhozam -4,09%
Maximum hozam 29,64%

Generáció UTÁNPÓTLÁS Portfóliók

Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2013. május 6.- június 19.

Végleges hozamszorzók

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • UTÁNPÓTLÁS 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 135,6%
 • UTÁNPÓTLÁS 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó: 230,88%

Különleges hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Portfólió esetén:

a. A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 12,62% (nem évesített).
b. A hat éves tartam végén meghatározásra kerül a mögöttes indexek 2013. június 20-ától 2019. június 19-éig mért hozama („Indexhozam”).
c. A „Hozamszorzó” végleges mértéke 135,61%.
d. A fenti a-c. pontokban meghatározott értékekből számolódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint: max („Védett Bruttó Lejárati Hozam” ; „Hozamszorzó” x „Indexhozam”), fenti értékekkel: max (12,62%; 135,61% x „Indexhozam”), ahol max (x;y) az x és az y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási (1) árfolyamot.

Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Portfólió esetén:

a. A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
b. A biztosítás lejáratakor megállapításra kerül a mögöttes index 2013. június 20-ától 2023. június 19-éig mért hozama („Indexhozam”).
c. A „Hozamszorzó” végleges mértéke 230,88%.
d. A fenti a-c. pontokban meghatározott értékekből számolódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint: max („Védett Bruttó Lejárati Hozam” ; „Hozamszorzó” x „Indexhozam”), fenti értékekkel: max (21,9%; 230,88% x -6,56%), ahol max (x;y) az x és az y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási (1) árfolyamot.

Hungarian Dynamic Mutual Fund Portfolio ER Index
Kezdő érték 2013.­06.20 100,00
Aktuális érték 2023.­06.19 93,44
Indexhozam -6,56%

JÖVŐÉPÍTŐ Tőkevédett Portfólió

Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2013. február 4. - március 14.

Hozamszorzó végleges értéke

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • JÖVŐÉPÍTŐ Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó értéke: 110%

Lejárati hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

A biztosítás lejáratakor megállapításra kerül a mögöttes befektetési alapnak a meghatározott „Induló időpontok”-tól a biztosítás lejáratáig, 2023.03.17-ig mért hozama („Mögöttes hozami”).
A lejárat napján (2023.03.17-én) mért indexérték 91,28, amely egyesével elosztásra került a lenti táblázatban látható indexértékekkel. Az így kapott értékek az induló „Induló időpontok”-ban érvényes „Mögöttes hozami-ok”.
A „Mögöttes hozami”-ok és a hozzájuk tartozó „Súlyi”-ok szorzatösszege az „Átlaghozam”, amelynek végleges értéke 8,14%.
A „Hozamszorzó” végleges értéke 110%, az „Átlaghozam” „Hozamszorzó”-val korrigált értéke 8,949%.
A fentiekben meghatározott értékekből számolódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint: max (védett lejárati hozam; „Hozamszorzó” x „Átlaghozam”) fenti értékekkel: max (21,9%; 110% x 8,14%”) = max (21,9%; 8,949%) = 21,9%, ahol max (x;y) az x és az y értékek közül a nagyobbat jelöli.
A fentiek alapján az érintett szerződések a védett lejárati árfolyamon (1,2190) kerülnek kifizetésre.

Eddigi „Induló időpont”-okban megfigyelt indexértékek:

  Induló időpont Indexérték
1 2013.03.18 96,25
2 2013.08.02 94,31
3 2013.11.04 98,08
4 2014.02.03 94,68
5 2014.05.02 97,44
6 2014.08.04 93,78
7 2014.11.03 91,22
8 2015.02.02 93,66
9 2015.05.04 98,54
10 2015.08.03 96,37
11 2015.11.02 89,76
12 2016.02.02 84,34
13 2016.05.02 82,33
14 2016.08.02 77,90
15 2016.11.02 79,21
16 2017.02.02 82,44
17 2017.05.02 467,10
18 2017.08.02 472,17
19 2017.11.02 495,48
20 2018.02.02 502,67
21 2018.05.02 498,72
22 2018.08.02 482,73
23 2018.11.02 462,60
24 2019.02.04 463,60
25 2019.05.02 457,32
26 2019.08.02 470,63
27 2019.11.04 453,57
28 2020.02.03 448,82
29 2020.05.04 432,47
30 2020.08.03 435,72
31 2020.11.02 427,39
32 2021.02.02 416,70
33 2021.05.03 422,00
34 2021.08.02 426,37
35 2021.11.02 422,99
36 2022.02.02 453,35
37 2022.05.02 463,51
38 2022.08.02 94,09
39 2022.11.02 89,62
40 2023.02.02 93,84

"Súly” értékek:

i Súlyi
1-4 0,85%

Generáció KLASSZIS egyszeri díjfizetésű Portfóliók

Értékesítés a Groupama Garancia Biztosító hálózatában: 2013. február 4.-március 17.
Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2013. február 4.-március 14.

Végleges hozamszorzók

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • Generáció KLASSZIS 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 142,12%
 • Generáció KLASSZIS 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 255,76%

Lejárati hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Generáció Klasszis 6 Portfólió esetén:

A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 12,62% (nem évesített).
Az eszközalap lejáratakor megállapításra kerül a mögöttes index 2013. március 18-ától 2019. március 14-ig mért hozama („Indexhozam”).
A „Hozamszorzó” végleges mértéke 142,12%.
A fenti pontokban meghatározott értékekből számítódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint: max. („Védett Bruttó lejárati Hozam”; × „Hozamszorzó” × „Indexhozam”) fenti értékekkel: max. (12,62%; × 142,12% × „Indexhozam”); ahol max. (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.
A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam értékét.

OTP Absolute Return Dynamic Basket ER 2 Index
Kezdő érték 2013.­03.18 100,00
Aktuális érték 2022.­03.14 109,29
Indexhozam 9,29%

Generáció Klasszis 10 Portfólió esetén:

A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
Az eszközalap lejáratakor megállapításra került a mögöttes index 2013. március 18-ától 2023. március 17-ig mért hozama („Indexhozam”), melynek értéke -13,95%
A „Hozamszorzó” végleges mértéke 255,76%.
A fenti pontokban meghatározott értékekből számítódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint: max. („Védett Bruttó lejárati Hozam”; × „Hozamszorzó” × „Indexhozam”) fenti értékekkel: max. (21,9%; 255,76% × -13,95%) = 21,9%; ahol max. (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.
A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam értékét.
A fentiek alapján az érintett szerződések az 1,2190 védett lejárati árfolyamon kerülnek kifizetésre.

OTP Absolute Return Dynamic Basket ER 2 Index
Kezdő érték 2013.­03.18 100,00
Aktuális érték 2023.­03.17 86,0510
Indexhozam -13,95%

Generáció AKTIVA Portfóliók

Értékesítés a Groupama Garancia Biztosító hálózatában: 2012. november 7.-2012. december 14.
Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2012. november 7.-2012. december 19

Hozamszorzók végleges értéke

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • Generáció AKTIVA 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 181,5%
 • Generáció AKTIVA 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 300,2%

Lejárati hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Generáció AKTIVA 6 Portfólió esetén:

a.) A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 12,62% (nem évesített).
b.) Az eszközalap lejáratakor meghatározásra kerül a mögöttes indexek 2012. december 20-ától 2018. december 19-éig mért hozama („Indexhozam”).
c.) A „Hozamszorzó” értéke 181,5%.
d.) A fenti a-c. pontokban meghatározott értékekből számítódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Indexhozam”);
fenti értékekkel: max (12,62%; 181,5% × „Indexhozam”)
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét.

Generáció AKTIVA 10 Portfólió esetén:

a.) A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
b.) Az eszközalap lejáratakor meghatározásra kerül a mögöttes indexek 2012. december 20-átől 2022. december 19-éig mért hozama („Indexhozam”), melynek mértéke 5,36% (lásd a lenti táblázatban).
c.) A „Hozamszorzó” értéke 300,2%.
d.) A fenti a-c. pontokban meghatározott értékekből számítódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × „Indexhozam”);
fenti értékekkel: max (21,9%; 300,2% × 5,36% = 21,9%)
ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.

A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét, melynek értéke 1,1608.
A fentiek alapján az érintett szerződések a tőkevédelem értelmében az 1,2190-es lejárati védett vételi árfolyamon kerülnek kifizetésre.

IND1OTPX Index
Kezdő érték 2012.12.20. 100,00
Aktuális érték 2022.12.19. 105,357
Indexhozam 5,36%

SZORGOS Tőkevédett Portfólió

Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2012. november 7. - 2012. december 19.

Lejárati hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Lejáratkor meghatározásra kerül a mögöttes index 2012.12.20-ától mért 2022.12.19-éig mért hozama („Indexhozam”), melynek mértéke 1,001% (lásd a lenti táblázatban).
A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét, melynek értéke 1,01001.
A fentiek alapján az érintett szerződések a tőkevédelem értelmében az 1,2190-es lejárati védett vételi árfolyamon kerülnek kifizetésre.

NXSRGGB2 Index
Kezdő érték 2012.12.20. 1000,00
Aktuális érték 2022.12.19. 1010,01
Indexhozam 1,001%

Gondoskodó Tőkevédett Portfólió

Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2012. november 7. - 2012. december 19.

Különleges hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

a) A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 9,858% (nem évesített).
b) A biztosítás lejáratakor megállapításra került a mögöttes index 2012. október 22-től 2022. október 21-ig mért hozama („Indexhozam”), melynek értéke 1,46% (lásd a lenti táblázatban).
c) A fenti a)-b) pontokban meghatározott értékekből számolódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint: max („Védett Bruttó Lejárati Hozam” ; „Indexhozam”) fenti értékekkel: max (9,858% ; 1,46%), melynek értéke 9,858%.
Az érintett szerződések az 1,2180-es védett vételi árfolyamon kerülnek kifizetésre.

NXS Garancia Index
Kezdő érték 2012.10.22. 1000,00
Aktuális érték 2022.10.21. 1014,55
Indexhozam -1,46%

Generáció SZÜRET egyszeri díjfizetésű Portfólió

Értékesítés a Groupama Garancia Biztosító hálózatában: 2012. szept. 10. - 2012. október 8.
Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2012. szeptember 10. - 2012. október 19.

Hozamszorzók végleges értéke

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • Generáció SZÜRET 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 116,27%
 • Generáció SZÜRET 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 190%

Különleges hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Szüret 10 Portfólió esetén:

a) A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
b) 2012. október 24-én meghatározásra kerül a Kiegészítő Feltétel 14.2. pontjában bemutatott index árfolyama („Index0”).

Megfigyelési időpont Kezdő érték („Index0”)
2012.10.24. 331,6180

c) Kiválasztásra kerül a „Havi megfigyelési időpont”-okban megfigyelt legalacsonyabb indexárfolyam („Indexmin”).

Havi megfigyelési időpontok Indexárfolyam
2012.10.24. 331,6180
2012.11.26. 333,0678
2012.12.27. 341,0475
2013.01.24. 349,7786
2013.02.25. 349,9425
2013.03.25. 351,5121

d) A b. pontban meghatározott „Index0” és a c. pontban meghatározott legalacsonyabb indexárfolyam alapján meghatározásra kerül az „Induló indexteljesítmény”, számítása: „Indexmin”/„Index0”. Ennek mértéke: 331,6180 / 331,6180 = 1.
e) . Kiválasztásra kerül az „Éves megfigyelési időpont”-okban megfigyelt legmagasabb indexárfolyam („Indexmax”).

Havi megfigyelési időpontok Indexárfolyam
2020.10.21. 363,9891
2021.10.21. 466,9624
2022.10.21. 434,535

f) A b. pontban meghatározott „Index0” és az e. pontban meghatározott legmagasabb indexárfolyam alapján meghatározásra kerül a „Végső indexteljesítmény”, számítása: „Indexmax”/„Index0”. Ennek mértéke: 466,9624 / 331,6180 = 1,4081.
g) A „Hozamszorzó” végleges értéke: 192%.
h) A fenti a-g. pontokban meghatározott értékekből számítódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint:
max („Védett Bruttó Lejárati Hozam”; „Hozamszorzó” × („Végső indexteljesítmény” – „Induló indexteljesítmény”);
fenti értékekkel: max (12,62%; 192% × (1,4081 - 1) = 0,78362; ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.
Az érintett szerződések az 1,78362-es piaci vételi árfolyamon kerülnek kifizetésre.

Generáció NATURA Portfóliók

Értékesítés a Groupama Garancia Biztosító hálózatában: 2012. május 14. - 2012. július 11.
Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2012. május 14. - 2012. június 22.

Hozamszorzók végleges értéke

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • Generáció NATURA 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 258%

Különleges hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

A Generáció Életbiztosítás Generáció NATURA 10 Portfólió lejárati hozamszámítása:

A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
A biztosítás lejáratakor megállapításra kerül a MLBXWHLS Index 2012. július 16-ától 2022. július 15-éig mért hozama („Indexhozam”).
A „Hozamszorzó” értéke 258%.
A fenti pontokban meghatározott értékekből számítódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint: „Védett Bruttó Lejárati Hozam” + „Hozamszorzó” × max („Indexhozam”;0), fenti értékekkel: 21,9% + 258% × max (78,15%0) = 2,235324, ahol max (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.
A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke a Kötvény lejárati hozamával megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam (1) értékét, vagyis az érintett szerződések 3,235324-es piaci lejárati árfolyamon kerülnek kifizetésre.

MLBXWHLS Index
Kezdő érték 2012.07.16. 971,50
Aktuális érték 2022.07.15 1730,7458
Indexhozam 78,15%

DOLCE Tőkevédett Portfóliók

Értékesítés az OTP Bank fiókjaiban: 2012. május 14. - 2012. június 22.

Hozamszorzók végleges értéke

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

 • a DOLCE Szolíd portfolió esetében: a végleges hozamszorzó 148,60%
 • a DOLCE Kalandvágyó portfolió esetében: a végleges hozamszorzó 138,60%

Lejárati hozamszámítás

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

DOLCE Szolid Tőkevédett Portfólió esetén:

A biztosítás lejáratakor megállapításra kerül a Barclays TrendVol 2 Eurostoxx 6% ER HUF Index 2012. június 25-étól 2022. június 24-éig mért hozama („Indexhozam”).
A „Hozamszorzó” értéke 148,6 %.
A fenti pontokban meghatározott értékekből számítódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint: „Védett Bruttó Lejárati Hozam” + „Hozamszorzó” × max („Indexhozam”; 0), fenti értékekkel: 12,208% + 148,6% × max („Indexhozam”; 0), vagyis 12,208% + 148,6% × max (11,44%; 0) = 1,29022. Az érintett szerződések a 1,29022-es piaci lejárati árfolyamon kerülnek kifizetésre.

Barclays TrendVol 2 Eurostoxx 6% ER HUF Index
Kezdő érték 2012.06.25. 163,31
Aktuális érték 2022.06.24 181,99
Indexhozam 11,44%

DOLCE Kalandvágyó Tőkevédett Portfólió esetén:

A biztosítás lejáratakor megállapításra kerül a Barclays TrendVol 2 Eurostoxx 10% ER HUF Index 2012. június 25-étól 2022. június 24-éig mért hozama („Indexhozam”).
A „Hozamszorzó” értéke 138,6%.
A fenti pontokban meghatározott értékekből számítódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint: „Védett Bruttó Lejárati Hozam” + „Hozamszorzó” × max („Indexhozam” – „Védett Bruttó Lejárati Hozam”; 0), fenti értékekkel: 12,208% + 138,6% × max („Indexhozam” – 12,208%; 0), vagyis 12,208% + 138,6% × max (7,14% - 12,208%; 0) = 1,12208. Az érintett szerződések a 1,2200-es védett lejárati árfolyamon kerülnek kifizetésre.

Barclays TrendVol 2 Eurostoxx 10% ER HUF Index
Kezdő érték 2012.06.25. 204,46
Aktuális érték 2022.06.24 219,05
Indexhozam 7,14%

Generáció VITAL Portfóliók

Értékesítés a Groupama Garancia Biztosító hálózatában: 2012. január 30. - 2012. március 5.
Értékesítés az OTP Bank hálózatában: 2012. január 30. - 2012. március 14.

Hozamszorzók végleges értéke

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

 • Generáció VITÁL 6 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 135,25%
 • Generáció VITÁL 10 Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 180%

Generáció VITAL Portfóliók lejárati hozamszámítása

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

Generáció VITAL 10 Portfólió esetén:

A tőkevédelem értelmében a biztosítás lejárati védett vételi árfolyama alapján számított „Védett Bruttó Lejárati Hozam” értéke 21,9% (nem évesített).
Kiválasztásra kerül a „Havi megfigyelési időpont ”-okban megfigyelt legalacsonyabb indexárfolyam („Induló érték”): 245,42.
Az „Induló érték” figyelembe vételével az „Éves megfigyelési időpontok”-ban meghatározásra kerülnek a mögöttes index (RBS VC Aurum Index (HUF) ER 10%) hozamai („Indexhozam”-ok); számítása: megfigyelt indexérték / „Induló érték” – 1.
Az „Indexhozam”-ok közül kiválasztásra kerül a legmagasabb („Rögzített hozam”): 31,77%.
A „Hozamszorzó” végleges mértéke 180%.
A fenti pontokban meghatározott értékekből számítódik a Kötvény lejárati hozama az alábbi képlet szerint: max. („Védett Bruttó lejárati Hozam”; Rögzített hozam” × „Hozamszorzó”) fenti értékekkel: max. (21,9%; 31,77% × 180%); ahol max. (x;y) az x és y értékek közül a nagyobbat jelöli.
A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam értéke (1,5719) a Kötvény lejárati hozamával (57,19%) megegyező mértékben haladja meg az átváltási árfolyam értékét.

RBS VC Aurum Index (HUF) ER 10%
Havi megfigyelési időpont indexértékei
2012.03.19. 259,09
2012.04.19. 252,82
2012.05.21. 245,42
2012.06.19. 247,51
2012.07.19. 245,57
2012.08.20. 249,08
RBS VC Aurum Index (HUF) ER 10%
Éves megfigyelési időpontokban "Rögzített hozamok"
2013.03.19. -4,69%
2014.03.19. -3,27%
2015.03.19. -15,75%
2016.03.21. -15,79%
2017.03.20. -25,13%
2018.03.19. -20,74%
2019.03.19. -8,81%
2020.03.19. 0,96%
2021.03.19. 4,78%
2022.03.18. 31,77%

Az eszközalapok befektetési politikájának és a lejárati hozamszámítás, illetve az esetleges kockázatok részletes leírása a biztosítási feltételekben szerepel.

OMEGA Tőkevédett Portfóliók

Értékesítési időszak: 2012. január 30. - 2012. március 14.

Hozamszorzók végleges értéke

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a

 • OMEGA Szolid Tőkevédett Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 140,5%
 • OMEGA KalandvágyóTőkevédett Portfólió esetében: a végleges hozamszorzó 111,5%

OMEGA Portfóliók lejárati hozamszámítása

A biztosító lejárati szolgáltatása a szerződő egyéni számláján lejáratkor nyilvántartott befektetési egységeknek a lejáratkor aktuális védett vételi és a lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyama közül a magasabb árfolyamon számított értéke. A piaci vételi árfolyam lejárati értékét a mögöttes Kötvény lejárati hozama határozza meg. A Kötvény lejárati hozama az alábbi módon számítódik:

OMEGA Szolid Portfólió esetén:

A tartam során az utolsó tíz negyedévben az előre meghatározott „Megfigyelési időpontok”-ban rögzítik mögöttes index indulástól mért hozamát, a „Rögzített hozam”-okat.
A portfólió lejáratakor kiszámításra kerül a „Rögzített hozam”-ok számtani átlaga („Átlaghozam”)
Az „Átlaghozam” és a „Hozamszorzó” szorzata adja a Kötvény lejárati hozamát.
A „Hozamszorzó” értéke: 140,5%
A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam a Kötvény lejárati hozama tőkével (1-gyel) növelt értékének 1,109616-szorosa.
Mivel az így kiszámolt piaci vételi árfolyam nem éri el a lejárati védett vételi árfolyam értékét, a lejárati biztosítási összeg a tőkevédelem alapján a lejárati védett vételi árfolyam (1,2200) szerint került meghatározásra.

OMEGA Szolid
Megfigyelési időpontokban rögzített hozamok
2019.12.19 -0,60%
2020.03.19 -2,10%
2020.06.19 -0,66%
2020.09.21 -1,57%
2020.12.21 -0,67%
2021.03.19 5,48%
2021.06.21 7,18%
2021.09.20 5,71%
2021.12.20 7,80%
2022.03.18 15,51%
Átlaghozam: 3,61%

OMEGA Kalandvágyó Portfólió esetén:

A tartam során az utolsó tíz negyedévben az előre meghatározott „Megfigyelési időpontok”-ban rögzítik mögöttes index indulástól mért hozamát, a „Rögzített hozam”-okat.
A portfólió lejáratakor kiszámításra kerül a „Rögzített hozam”-ok számtani átlaga („Átlaghozam”)
Az „Átlaghozam” és a „Hozamszorzó” szorzata adja a Kötvény lejárati hozamát.
A „Hozamszorzó” értéke: 111,5%
A lejáratkor aktuális piaci vételi árfolyam a Kötvény lejárati hozama tőkével (1-gyel) növelt értékének 1,109616-szorosa.
Mivel az így kiszámolt piaci vételi árfolyam nem éri el a lejárati védett vételi árfolyam értékét, a lejárati biztosítási összeg a tőkevédelem alapján a lejárati védett vételi árfolyam (1,2200) szerint került meghatározásra.

OMEGA Kalandvágyó
Megfigyelési időpontokban rögzített hozamok
2019.12.19 -2,44%
2020.03.19 -4,34%
2020.06.19 -1,68%
2020.09.21 -3,02%
2020.12.21 -1,70%
2021.03.19 9,33%
2021.06.21 11,99%
2021.09.20 9,19%
2021.12.20 12,07%
2022.03.18 24,82%
Átlaghozam: 5,42%

Az eszközalapok befektetési politikájának és a lejárati hozamszámítás, illetve az esetleges kockázatok részletes leírása a biztosítási feltételekben szerepel.