Elérhetőségeink
+36 1 467 3500
Search toggle

Fontos információ!

2024-ben történt baleset esetén mindenképp várj a bejelentéssel az állam döntéséig, hogy új közbeszerzési eljárás keretében mely biztosítóval szerződik a 2024-es évre, ugyanis Biztosítónk a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel közösen csak 2022.01.01. – 2023.12.31. között rendezheti az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításra beérkezett igényeket.
A 2023.12.31-ig bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos bejelentéseket továbbra is fogadjuk.

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás

Balesetbiztosítás minden gyermek védelméért

A 3 és 18 év közötti gyermekek államilag finanszírozott balesetbiztosításban részesülnek az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően, a Groupama Biztosító Zrt. és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. által.

Mire terjed ki a védelem és mekkora összeget fizet a biztosító?

Biztosítási kockázat Biztosítási összeg
Baleseti halál 200 000 Ft
Csonttörés 3 000 Ft
Maradandó egészségkárosodás (1-9% fokú rokkantság) 3 000 Ft
Maradandó egészségkárosodás (10-29% fokú rokkantság) 50 000 Ft
Maradandó egészségkárosodás (30-100% fokú rokkantság) 300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka

Ha megtörtént a baj:

1.

A nyomtatvány országszerte elérhető ügyfélszolgálati irodáinkban is.

2.
A kitöltött igénybejelentőt a kárigények érvényesítéséhez szükséges orvosi dokumentumokkal együtt juttasd el hozzánk!

Milyen további dokumentumok szükségesek az igénybejelentő nyomtatvány mellett?

Csonttörés esetén:
 • a csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás másolata
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló irat
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén:
 • a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolata
 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratok
 • szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítása
 • Amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is.
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló irat
Baleseti halál esetén:
 • a biztosított halotti anyakönyvi kivonata
 • a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítvány
 • jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés
 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratok
 • szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítása
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló irat
Kérdésed van?

Ha további információra van szükséged a részletes biztosítási feltételekkel, a szolgáltatásokkal vagy a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeivel kapcsolatban, hívd a helyi tarifával hívható gyermek-és ifjúsági balesetbiztosítás +36 1 467 3501 információs számát vagy keresd Telecenterünk munkatársait munkanapokon a +36 1 467 3500 telefonszámon.

A korábbi dokumentumokat az archívumban találod.

Gyakran ismételt kérdések

A Groupama Biztosító közbeszerzési eljárásban nyerte el CIG Pannónia Életbiztosítóval együtt a gyermekek biztosításának lehetőségét a 2022. január 1-től 2023. december 31-ig tartó időszakra.

Minden, Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár részesül a biztosításban a 3. életév betöltésének napjától a 18. életév betöltésének napjáig.

A balesetbiztosítás védelmet nyújt a nap 24 órájában, a Föld valamennyi országában, a nemzetközi vizeken és a nemzetközi légtérben.

Baleset a biztosított akaratától független, hirtelen fellépő külső behatás, melynek következtében a biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül meghal, vagy két éven belül a mellékletben meghatározott állandó egészségkárosodást vagy múlékony sérülést (csonttörést) szenved.

Emellett vannak olyan betegségek, melyek az állami balesetbiztosítás esetén balesetnek számítanak. Ilyen betegség a gyermekbénulás, a kullancscsípés következtében kialakuló agyburok és/vagy agyvelőgyulladás, a veszettség, valamint a tetanuszfertőzés.

A szükséges dokumentumok benyújtása jogszabályi előírás, mely elősegíti a szolgáltatási igény elbírálását. A beküldendő iratok típusát a vonatkozó Kormányrendelet 2. számú melléklete határozza meg. A szolgáltatás jogalapjának elbírálásához szükséges dokumentumok beszerzésének költségeit annak kell viselnie, aki az igényt érvényesíti.

Az igényt benyújthatja a biztosított vagy a biztosított törvényes képviselője.

Kedvezményezett a biztosított életében esedékes szolgáltatások tekintetében a biztosított, a biztosított halála esetén pedig a biztosított örököse.

Jogosultságot igazoló irat a lakcímkártya, a személyi igazolvány és/vagy a születési anyakönyvi kivonat.

Nem, a Kormányrendelet értelmében a fogtörés nem számít csonttörésnek.

Az igényt az elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérkezését követő 15 napon belül teljesítjük.